c

Digitaalisaatio ja innovaatiot

Haluamme kehittää jatkuvasti entistä parempia työkaluja ja käytäntöjä. Päivitämme omaa osaamistamme sitä mukaan kun tekniikka kehittyy, rakentaminen muuttuu ja rakennusten sisältämä teknologia lisääntyy.

Skanskassa hyödynnetään projektityöskentelyssä ns. Cave-teknologiaa.

Toimme Suomessa 2019 markkinoille uuden, täysin digitaalisen tavan ostaa asunto. Siinä koko asuntokauppaprosessi, aina asunnon valinnasta maksujen ja omistuksen siirtoon voidaan hoitaa digitaalisesti - vaikka omalta kotisohvalta käsin. Suomen ensimmäinen digitaalinen asuntokauppa tapahtui 11.12.2018.

Virtuaalitodellisuus asiakastyön apuna

Virtuaalimallien avulla suunnitelmat voidaan havainnollistaa asiakkaillemme etukäteen, esimerkiksi tulevaan kotiin voi tutustua 3D-mallista jo ennen rakentamisen aloittamista. Olemme hyödyntäneet joissain asuntokohteissamme jo virtuaalitodellisuutta (VR) sekä lisätyn todellisuuden ratkaisuja (AR).

Kehitämme myös niin sanottuja älykotiratkaisuja ja kotiautomaatiota, joita parhaillaan olemme testaamassa. Myös toimistotilojen älykäs käyttö ja hallinta on lisääntynyt erilaisten antureiden ja älykkäiden ohjausjärjestelmien avulla.

Cave-teknologiaa hyödynnetään mm. Ahveniston sairaalaan suunnittelu- ja kehitysvaiheessa. 3D-mallipohjaisessa suunnittelutilassa cavessa suurempikin ryhmä ihmisiä voi tarkastella yhdessä seinälle heijastettua kolmiulotteista mallia. 

Kansainväliset asiantuntijamme varmistavat, että käytössämme on uusimmat innovaatiot. Esimerkiksi Englannissa ja Ruotsissa rakentamisen robottitekniikkaa kehitetään jatkuvasti.

Mobiililaitteet työmaiden käytössä

Työmaillamme käytetään mobiililaitteita, erityisesti tabletteja, suunnitelmien ja 3D-mallien tarkasteluun. Esimerkiksi tietyömailla käytämme 3D-malleja kaivinkoneen ohjaukseen. Pienoislentokoneiden ja helikoptereiden avulla saamme selville maapintojen tasot. Laitteiden avulla voimme valvoa laatua ja viestiä rakentamisen eri osapuolten kesken. Myös työmailla työntekijät ovat testanneet mobiililaitteita ja eri sovelluksia arjen työssään. Pilotin aikana on huomattu, että työtehokkuuden lisäksi myös tiedonjakaminen ja yhteistyö eri yksiköiden välillä on lisääntynyt.

Suomessa olemme aktiivisesti kehittäneet tietomallien käyttöä rakennusalalla. Nykyään omaperusteinen suunnittelumme onkin lähes kokonaan mallinnettu. Tietomallintaminen ja mobiililaitteiden käyttö parantaa sekä suunnittelun että rakentamisen laatua ja tuottavuutta.

Haluamme olla alan suunnannäyttäjiä

Teemme aktiivista yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, ja olemme tällä hetkellä mukana erilaisissa innovaatioekosysteemeissä, kuten:

  • Building 2030 -konsortion rahoittama hanke tutkii työmaata tukevan suunnittelun, hajautetun työnsuunnittelun ja tahtituotannon mahdollisuuksia ja vaikutuksia rakentamisessa.
  • STARDUST-projekti vastaa kaupunkiympäristön tuomiin haasteisiin kehittämällä ja käyttöönottamalla innovatiivisia älykkäitä ratkaisuja Tampereella.
  • DIAS Digitaalinen asuntokauppa on Suomessa kehitetty asunto-osakekaupan alusta, jossa ovat kattavasti mukana asuntokaupan toimijat, kuten kiinteistönvälittäjät, rakennuttajat ja pankit.
  • SmartLab - älykotien kehitysalusta on Metropolian Myllypuron kampuksella sijaitseva asumista palveleva teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto, joka toimii myös koekenttänä innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab on Skanskan, ABB:n ja Metropolian yhteinen hanke.
  • Olosuhdehallinta ja digitaalisen kaksosen kehittäminen yhdessä Polku Innovations kanssa. Polun Twinly-alusta hyödyntää tietomallia, ja rakenteiden sekä talotekniikan päälle on lisätty sensoridataa, kuten lämpötiloja tai hiilidioksidipitoisuuksia. Palvelun ja käyttöliittymän kautta luodaan edellytykset tehostamaan kiinteistön ylläpitoa ja autetaan asiakkaitamme tunnistamaan paremmin tarpeitaan jo suunnitteluvaiheessa.

Innovaatiot kumppaneiden kanssa, tai kuten me kansainvälisesti Skanska perheessä kutsumme ”Innovation with Partners”, ei ole ainoastaan teknistä kehittämistä, vaan siihen kuuluu myös kaupallisen mallin luonti ja palvelumuotoilu.

Päivitetty: 15.11.2021