c

Märkätilojen tuote- ja henkilösertifikaatit

Lehdistötiedotteet 8.2.2001 10.42 CET

VTT Lehdistötiedote

VTT kehitti märkätilojen tuote- ja henkilösertifikaatit

Osaava asentaja ja yhteensopivat tuotteet - avain toimivaan märkätilaan

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka tutki Kosteusvarma kylpyhuone -tutkimushankkeessa märkätilojen, kuten kylpyhuoneiden, pintarakenteissa käytettävien materiaalien ja rakenteiden ominaisuuksia. Yksi tutkimustuloksista oli, että vesitiiviyden ja siten rakenteen muun kestävyyden edellytyksenä on käyttää yhteensopiviksi todettuja tuotteita.

Tutkimus johti märkätiloissa käytettävien rakennustuotteiden ja tuotejärjestelmien sertifiointijärjestelmän kehittämiseen. Tällä varmennetaan tuotteiden ja rakenteiden sopivuus ja kestävyys märkätiloissa.

Tuotesertifioinnin rinnalle on kehitetty märkätilojen vedeneristäjien henkilösertifiointijärjestelmä. Tällä varmennetaan, että märkätilan asentajalla on riittävä ammattitaito sekä tieto soveltuvista tuotteista ja niiden ominaisuuksista.

Märkätilojen käyttö on muuttunut suuresti viimeisten 10 - 20 vuoden aikana. Kylpyammeista on luovuttu, ja asuntokohtaiset saunat ovat yleistyneet. Lisäksi märkätilassa pestään ja kuivatetaan usein myös pyykkiä. Märkätilan pinnat ja rakenteet altistuvat siten aiempaa suuremmille vesi- ja kosteusrasituksille. Lisääntyneet rasitukset ovat johtaneet tarpeeseen kehittää märkätilojen suunnittelua, materiaalivalintoja sekä työn toteutusta. Lisäksi vuonna 1998 voimaan astuneet rakentamismääräykset (C 2) edellyttävät, että märkätilojen seinät ja lattiat ovat vesieristettyjä.

Rakennusurakoitsijoiden - Skanska - Etelä Suomi Oy:n, Polar Rakennus Oy:n, NCC Finland Oy:n, YIT-Yhtymä Oy:n - ja Rakennusteollisuuden keskusliiton (RTK) aloitteesta käynnistettiin märkätilojen pintarakenteissa käytettävien materiaalien ja järjestelmien ominaisuuksia selvittävä Kosteusvarma kylpyhuone - tutkimus vuonna 1998. Tutkimuksessa, jossa oli lisäksi mukana lähes 30 tuotetoimittajaa, selvitettiin markkinoilla olevien märkätilojen pintarakenteiden materiaalien kuten laattojen, laastien, liimojen ja vesieristeiden ja pintarakennejärjestelmien ja niiden liitosten toimivuutta ja kestävyyttä.

Tutkimushankkeen jatkotoimenpiteinä päätettiin käynnistää märkätilojen vedeneristeiden ja muiden rakennusaineiden sekä pintarakennejärjestelmien tuotesertifiointi. Näin tuotteiden toimivuudesta ja yhteensopivuudesta saadaan tärkeää tietoa tuotevalintaan ja myös asentajille. Lisäksi päätettiin pystyttää märkätilojen vedeneristäjien henkilösertifiointijärjestelmä ja käynnistää asentajien sertifiointi.

Vedeneristys on ammattimiesten työtä

Märkätilan vedeneristys edellyttää osaamista. Osaaminen on yhtä tärkeää sekä uudis- että korjaus- rakentamisessa. Kuka tahansa ei pysty tekemään vesitiivistä vedeneristystä, vaan siihen tarvitaan ammattitaitoa, pohjarakenteiden vedeneristyskelpoisuuden ja oman työn laadun arvioinnin hallintaa sekä ennen kaikkea tietoa ja osaamista siitä, miksi asiat on tehtävä tietyllä tavalla.

Vedeneritystyön tekijä tarvitsee ajantasaista tietoa mm. pohjien tarkastusmenetelmistä, läpivientien tiivistysten tärkeydestä, omavalvontamenetelmistä, tuotteiden ja tuotejärjestelmien asennusmenetelmistä. Siksi kokeneenkin vedeneristäjän tiedot on päivitettävä. Uusien, alalle pyrkivien henkilöiden osaamisen varmistaminen on myös vähintään yhtä tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että asentaja asentaa tietyn määrän vedeneristeitä vuodessa, jotta ammattitaito säilyy ja kehittyy.

Märkätilojen vedeneristäjien henkilösertifiointijärjestelmä

Asentajien koulutusorganisaationa toimivat aikuiskoulutuskeskukset. Koulutusorganisaatioiden opettajien tiedot päivitetään VTT:n järjestämällä koulutuksella ja näyttökokeella asennuksen osaamisesta sekä vuosittaisella tapaamisella. Koulutuksen, tentin ja näyttökokeen läpäisseet opettajat voivat omissa oppilaitoksissaan vastata märkätilojen vedeneristäjien koulutuksesta, tentistä ja ottaa vastaan näyttökokeita oppilaitoksen puolesta. Tentin ja näyttökokeen hyväksytysti suorittaneet asentajat voivat hakea henkilösertifikaattia VTT:stä.

Henkilösertifioidun asentajan tulee täyttää asentamistaan kohteista työpäiväkirjaa. Asentaja sitoutuu myös toimittamaan VTT:lle omat työpäiväkirjansa ja tiedot käymistään koulutustilaisuuksista. VTT tekee vuosittain pistokokeita työmaille, joissa henkilösertifioituja asentajia työskentelee.

Toiminnan odotetaan olevan koko maan kattava vuonna 2002. 17 koulutusorganisaatiota on kouluttanut vähintäin yhden opettajansa ja aloittanut henkilösertifioinnin mahdollistavan asentajien koulutuksen. Henkilösertifikaatteja on myönnetty jo 65 henkilölle.

Sertifioinnilla varmennetaan tuotteen ominaisuudet

Tuotesertifiointi on menettelytapa, jota käytetään varmentamaan tuotteen tai tuotejärjestelmän ominaisuudet. Se alkaa tyyppikokeilla. Niiden avulla varmistetaan, täyttääkö tuote tai järjestelmä asetetut vaatimukset.

Vaatimukset täyttävä tuote tai järjestelmä voidaan sertifioida. Sertifioinnin edellytyksenä on, että valmistaja itse valvoo tuotteen laatua ns. sisäisellä laadunvalvonnalla. Ulkopuolisen asiantuntijatahon tekemällä laadunvalvonnalla tarkistetaan yrityksen sisäistä laadunvalvontaa. Lisäksi ulkopuolinen taho varmistaa määräajoin testauksin, että tuotteen ominaisuudet täyttävät vaatimukset. Ulkopuolinen taho on VTT tai VTT:n valtuuttama muu taho.

Tuotesertifioinnin piiriin kuuluvia vedeneristeitä ovat bitumikermit, märkätilamuovimatot, ns. kosteus-sulkuaineet ja nestemuodossa levitettävät vedeneristeet. Sertifioinnin piiriin kuuluvia muita pintarakennetarvikkeita ovat kiinnityslaastit ja -liimat, keraamiset laatat, lattiakaivot ja läpivientien tiivistystarvikkeet.

Kaikkien näiden vedeneristystuotteiden ja myös pintarakenteiden - alustarakenteiden, vedeneristeiden, kiinnityslaastien ja -liimojen, laatoituksen ja saumausaineiden - ominaisuuksille VTT:n tuotesertifioinnissa asetetuissa vaatimuksissa kiinnitetään erityistä huomiota saumojen liitosten tiiviyteen, tuotteiden yhteensopivuuteen ja kestävyyteen.

Märkätilojen vedeneristeiden, muiden tuotteiden ja tuotejärjestelmien sertifikaatteja on laadittu jo yhteensä 49 kappaletta.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Tutkimuspäällikkö Liisa Rautiainen PL 18011, 02044 VTT Puh. (09) 456 4920 Contact

Henkilösertifioitavien asentajien kouluttajista ja jo henkilösertifioiduista asentajista sekä voimassaolevista tuotesertifikaateista saa tiedon VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan www-sivuilta osoitteesta www.vtt.fi/rte/testing/palvelut/sertifiointi.htm tai soittamalla puhelinnumeroon (09) 456 4911.