c

Ympäristövastuullisuus osana viihtyisän asuinympäristön suunnittelua - Miikka Routaman puheenvuoro Vaasan asuntomessuilla 6.8.2008

Lehdistötiedotteet 6.8.2008 9.20 CET

Ympäristövastuullisuus on lähtökohta viihtyisän asuinympäristön suunnitteluun. Ympäristön kannalta hyvä ratkaisu tuo asumisen näkökulmasta usein arkiselta tuntuvia mutta selkeitä hyötyjä. Hyvään lopputulokseen päästään, kun suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa mielellään jo kaavavaiheessa, Skanska Kotien aluejohtaja Miikka Routama kertoi OP-Pohjola-ryhmän asuntoseminaarissa Vaasan asuntomessuilla 6.8.2008.

Ympäristövastuullisuus ei ole pelkkää energian säästämistä. Siihen kuuluu myös ihmisten hyvinvoinnista välittäminen: turvallisuus, esteettisyys ja toiminnallisuus. Härmälänrannan suunnittelussa on mietitty ympäristövastuuta monelta kantilta. Tavoitteena on viihtyisä, eri-ikäisten asukkaiden tarpeet huomioon ottava asuinalue, jossa palvelut ja ulkoilumahdollisuudet löytyvät läheltä. Alueen suunnittelu kokonaisuutena antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

Härmälänranta sijaitsee Pyhäjärven rannalla viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Palveluiden sijainti lähietäisyydellä helpottaa elämistä ja vähentää autoilun tarvetta. Ulkoilualueet sijaitsevat vieressä.

Suunnittelussa on panostettu ihmisten hyvinvointiin. Rakennusten sijoittelulla ja massoittelulla luodaan alueelle puistomaisuutta. Pysäköintitilojen sijoittelu maan alle vapauttaa maantason oleskeluun ja mahdollistaa suurempien puistoalueiden rakentamisen. Suunnittelussa on kiinnitetty paljon huomiota ihmisten turvallisuuteen, ja esimerkiksi kevyt liikenne ja oleskelupihat on erotettu selkeästi muusta liikenteestä. Rakennusten sijoittelulla voidaan vaikuttaa myös terveellisyyteen, kun korttelikohtaiset oleskelupihat jäävät vehreille sisäpihoille irti liikenteen melusta.

Härmälän uutta aluetta kehitetään tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja museoviraston kanssa. Vanhoille suojelluille rakennuksille on löydetty uudet käyttötarkoitukset, ja ne tulevat toimimaan alueen palvelukeskuksena. Muun muassa vanhaan lentovarikon rakennukseen on alustavien neuvottelujen perusteella tulossa asumista tukevia palveluja kuten liikunta- isännöinti-, huoltoliike- , parturi- ja päiväkerhotoimintoja. Lisäksi alueelle neuvotellaan uutta lähikauppaa.

Härmälänrantaa on suunnitteilla noin 1000 uutta kotia. Ensimmäisenä valmistuu 33 asunnon As Oy Satamawouti joulukuussa 2008.

Skanskassa ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:n mukaisesti vuodesta 2000 lähtien ja ympäristöasiat on sisällytetty liiketoiminnan prosesseihin ja suunnitelmiin. Päämääränä on jatkuvasti parantaa ympäristöasioiden hallintaan liittyvää osaamista ja tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen koko elinkaaren aikana.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 400.

Skanska Kodit Oy on osa Skanskan pohjoismaista asuntoprojektikehitysyksikköä. Liiketoimintayksikköön kuuluvat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhtiöt kehittävät, suunnittelevat ja rakennuttavat asunto- ja aluerakennushankkeita, ja tarjonta kattaa sekä kerrostalot, rivitalot että pientalot. Skanska Kodit Oy:n toiminta-alueet ovat Suomi ja Viro.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 60 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 15 miljardia euroa.

Lisätietoja: Skanska Kodit Oy, aluejohtaja Miikka Routama, puh. 020 719 4625