c

Skanskan tulos Suomessa ja Virossa 2007

Lehdistötiedotteet 8.2.2008 11.11 CET

Skanskan liikevaihto Suomessa ja Virossa kasvoi ja tulos parani merkittävästi. Tilauskanta oli vuodenvaihteessa kaikkien aikojen suurin.

Skanskan rakentamispalveluista Suomessa ja Virossa vastaa Skanska Oy tytäryhtiöineen ja asuntoprojektikehityksestä Skanska Kodit Oy, joka on osa pohjoismaista asuntoprojektikehitysyksikköä (Skanska Residential Development Nordic).

Tiedotteessa kokonaisluvut ovat suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisia ja pro forma -muodossa, jolloin ne kuvaavat Skanskan liiketoimintaa Suomessa ja Virossa. Rakentamispalveluiden ja asuntoprojektikehityksen erilliset luvut noudattavat Skanska AB:n konsernitilinpäätöstä, jolloin esimerkiksi asuntoprojektikehityksessä ei ole huomioitu suomalaisia, kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisia oikaisuja koskien perustajaurakointia.

Liikevaihto oli 1140,1 milj. euroa (1014,3).

Tulos ennen korkoja, veroja ja goodwill-poistoja (EBITA) oli 57,1 milj. euroa (44,8) eli 5,0 % liikevaihdosta (4,4).

Liikevoitto oli 54,4 milj. euroa (42,2). Liikevoittoprosentti oli 4,8 % (4,2).

Tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,3 % (15,1 %). ROCE oli 21,8 % (21,2). Omavaraisuusaste oli 41,2 % (36,1).

Rahoitus ja kassavirta: Likviditeetti oli koko tilikauden hyvä. Tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa oli 132,1 milj. euroa (123,5).

Tulouttamaton tilauskanta vuoden 2007 lopussa oli 801,0 milj. euroa (775,4). Saadut tilaukset olivat yhteensä 1057,2 milj. euroa (1039,2).

Henkilöstömäärä oli vuoden 2007 lopussa Suomessa ja Virossa 3353 henkilöä (3443).

Muutoksia rakenteessa 2007

Skanska Tekra Oy:n nimi muuttui Skanska Infra Oy:ksi 1.1.2007. Maarakennusliike Lantman Oy fuusioitiin Skanska Infra Oy:hyn 1.1.2007.

Vuoden 2007 alussa toimintansa aloitti Skanska Talotekniikka -alueyksikkö, joka perustettiin osaksi talonrakennustoimialaa. Samalla Skanska Teklog Oy fuusioitiin 1.1.2007 Skanska Talonrakennus Oy:hyn.

Skanska Oy myi 31.1.2007 Kalajokilaakson ja Ylivieskan alueella toimivan talonrakennusyrityksen YR-Insinöörit Oy:n sen johdolle. YR-Insinöörien liikevaihto oli vuonna 2006 noin 3 miljoonaa euroa.

Skanska Talonrakennus Oy osti Porin seudulla toimivasta Rakennus Vuorenpää Oy:stä 10 prosentin vähemmistöosuuden 27.6.2007, jolloin yhtiö siirtyi kokonaisuudessaan Skanskan omistukseen.

15.2.2007 perustettiin Skanska Commercial Development Finland Oy vastaamaan toimitilojen projektikehityksestä Suomessa. Se kuuluu Skanskan pohjoismaiseen toimitilaprojektikehitysyksikköön.

Muutoksia vuoden 2008 alussa

Rakennus Vuorenpää Oy fuusioitiin Skanska Talonrakennus Oy:hyn 1.1.2008. Yhtiön toiminta jatkuu osana Skanska Talonrakennuksen Länsi-Suomen yksikköä.

Rakentamispalvelut (BU Skanska Finland, Skanska Oy)

Liikevaihto 1054,1 milij. euroa (906,2)

EBITA 42,8 milj. euroa (20,7) % liikevaihdosta 4,1 % (2,3)

Sidottu pääoma ka. 42,3 milj. euroa (51,1)

ROCE, % 122,4 % (44,8)

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki kommentoi rakentamispalveluiden tulosta:

– Rakentamispalveluiden liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuodesta. Liikevaihdosta kolmannes tuli toimitilarakentamisesta, kolmannes asuntorakentamisesta ja kolmannes maa- ja ympäristörakentamisesta. Suomessa kaikki toimialat paransivat kannattavuuttaan, ja Virossa kannattavuus pysyi edellisen vuoden tasolla.

– Kaikkien aikojen korkein tilauskantamme takaa hyvät lähtökohdat resurssiemme käytölle vuonna 2008. Suurimpia saamiamme tilauksia vuoden lopussa olivat Helsingissä syöpähoitojen tutkimus- ja palvelukeskus sekä Lintulahteen rakennettava toimistorakennus, Salon Retail Park ja Tallinnassa Rocca Al Maren kauppakeskuksen laajennus.

– Kehittämisemme painopistealueita ovat viime vuoden tavoin henkilöstön ja erityisesti esimiestoiminnan kehittäminen, tuottavuuden parantaminen sekä työturvallisuus.

Talonrakentamisessa vuonna 2007 valmistuneita kohteita olivat mm. MS-talo ja monitoimitalo Sandels Helsingissä, Hilton Helsinki-Vantaa Airport -hotelli, korjausrakennuskohde Fabianinkatu 27–29 Helsingissä, Lounais-Suomen vankilan vankimielisairaala Turussa, Attilan kiinteistön peruskorjaaminen virastorakennukseksi Tampereella, Keski-Suomen keskussairaalan viitosvaihe ja toimistorakennus Sinetti Jyväskylässä sekä Bella Veneiden tehdas Kuopiossa. Skanska rakensi useita liikekeskuksia eri puolille Suomea, esimerkiksi Kauppakeskus Revontulen Rovaniemellä, Lentolan liikekeskuksen Tampereella ja kuusi Prisma-hypermarkettien uudisrakennusta ja laajennusta. Tällä hetkellä rakenteilla ovat mm. Technopoliksen Helsinki-Vantaan toimipisteen viides osa, Koukkuniemen ravinto- ja huoltokeskus Tampereella, Tawastinkulman korjaustyöt ja uudisosa Jyväskylässä, Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennustyöt Joensuussa, Junttanin tuotantolaitos Kuopiossa ja Revontulen toimisto-osa Rovaniemellä.

Vuonna 2007 Skanska rakensi 2619 asuntoa (2745). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 3271 asuntoa (3478). Ulkoisina asiakkaina asuntorakentamisessa olivat mm. Sato-Rakennuttajat Oy, VVO Rakennuttaja Oy, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Asuntosäätiö ja YH.

Maa- ja ympäristörakentamisen kohteista valmistuivat mm. Kokkolan satamatie, Vuosaaren sataman maantietunnelin louhinnat ja Karjaa–Pohja jätevedenpuhdistamo.

Rakenteilla ovat mm. Vt 2 Helsinki–Pori perusparannus, Vuosaaren pohjoinen väestönsuoja ja Mussalon jätevedenpuhdistamo Kotkassa.

Skanska on Tieyhtiö Ykköstie Oy:n osakkaana mukana E18 Muurla–Lohja -moottoritieprojektissa, joka aloitettiin vuonna 2005. Elinkaarimallilla toteutettava hanke valmistuu marraskuussa 2008 ja on Skanskan kaikkien aikojen suurin rakentamissopimus Suomessa. Tieosuuden pituus on yhteensä 51 km, ja se sisältää 76 siltaa, 8 liittymää ja yhteensä viisi kilometriä tunneliosuuksia.

Virossa valmistui mm. englantilaisen koulun laajennus Tallinn Inglise Kolledz ja Tehvandin K90-hyppyrimäki.

Rakenteilla on Rocca al Maren kauppakeskuksen saneeraus ja laajennus, Meriton Spa -hotellin laajennus ja Uus-Sakalan viihdekeskus Tallinnassa, Loopealsen asuinalue Tallinnan kaupungille, Tallinnan lentoaseman uusi terminaali ja Tarton sairaalan laajennus.

Asuntoprojektikehitys (Skanska Kodit Oy)

Liikevaihto 134,9 milj. euroa (170,1)

EBITA 13,6 milj. euroa (23,9) % liikevaihdosta 10,1 % (14,0)

Sidottu pääoma ka. 118,1 milj. euroa (98,2)

ROCE, % 11,8 % (24,2)

Toimitusjohtaja Markus Tanninen kommentoi Skanska Kotien tulosta:

– Skanska Kotien tulos oli edelleen hyvällä tasolla vaikka jäikin edellisvuotista heikommaksi.

– Korkotason nousu on vaikuttanut asuntojen kysyntään ja myyntiajat ovat pidentyneet. Kuluttajat tuntuvat odottelevan, eikä ostopäätöstä tehdä ellei siihen ole selkeää tarvetta. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on noussut, ja olemme vähentäneet aloitusten määrää vastaamaan kysyntää.

– Kuluttajien usko oman talouden kehittymiseen on edelleen hyvä ja asuntojen peruskysyntä on vahva, mutta markkinakehitystä on tällä hetkellä vaikea ennakoida.

Vuonna 2007 asuntoprojektikehityksessä valmistui 1900 myytävää asuntoa (1419). Uusia asuntoja aloitettiin 1365 (1753). Vuoden vaihteessa oli rakenteilla 1538 asuntoa (2073). Vuonna 2007 myytiin 1258 asuntoa (1544). Vuoden vaihteessa oli myymättä 239 asuntoa (91).

Merkittävimpiä valmistuneita kohteita vuonna 2007 olivat mm. 17-kerroksinen As Oy Espoon Reimantorni ja Tampereen keskustassa As Oy Satakunnankatu 11. Vaasassa peruskorjattiin asunnoiksi As. Oy Waasan Willatavaratehdas.

Skanska Kodeilla on kehitteillä mittavia aluekehityshankkeita. Esimerkiksi Pyhäjärven rantaan Tampereen Härmälässä rakennetaan lähes tuhat uutta asuntoa. Hanke toteutetaan useassa vaiheessa vuosina 2007–201