c

Skanskan tulos 2003 Suomessa ja Virossa parani

Lehdistötiedotteet 13.2.2004 12.59 CET

Asuntokauppa oli Suomessa koko vuoden vilkasta ja vuoden vaihteessa myymättömien asuntojen määrä oli ennätyksellisen alhainen. Talonrakentaminen teki hyvän tuloksen kireässä markkinatilanteessa. Maa- ja ympäristörakentamisen tulos parani edellisestä vuodesta asfalttiliiketoiminnan tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta.

Virossa Skanska EMV AS teki hyvän tuloksen. Latvian ja Liettuan liiketoiminnat myytiin kesällä 2003. Unkarissa toiminta on ajettu alas.

Toimintojen uudelleenjärjestelyn myötä Venäjän liiketoiminta liitettiin osaksi Skanska AB:n organisaatiota marraskuussa 2003, joten Venäjän luvut eivät ole mukana tiedotteessa. Venäjän liiketoiminta oli tappiollista.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat pro forma -muodossa.

Tulos ja liikevoitto

Liikevoitto yhteensä oli 27,1 milj. euroa (14,2), josta liikevoitto Suomessa oli 26,6 milj. euroa (18,5) ja Virossa 3,2 milj. euroa (2,8).

Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 24,6 milj. euroa (8,5).

Liikevaihto

Liikevaihto oli 1015,2 milj. euroa (1021,1), josta Suomessa 940,2 milj. euroa (925,6) ja Virossa oli 64,0 milj. euroa (72,9).

Tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,4 % (5,3 %) ja oman pääoman tuotto 18,9 % (5,1 %). Omavaraisuusaste oli 40,0 % (33,6 %).

Rahoitus ja kassavirta

Likviditeetti oli koko tilikauden hyvä. Tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa oli 28,1 milj. euroa (66,3).

Tilauskanta

Tilauskanta tilivuoden päättyessä oli 913,2 milj. euroa (832,7), josta tulouttamatta oli 595,7 milj. euroa (495,1). Saadut tilaukset olivat yhteensä 983,8 milj. euroa (839,9), kasvua edellisvuodesta oli 17,1 %.

Henkilöstö

Suomessa henkilöstön määrä oli vuoden 2003 lopussa 3225 (3196) ja Virossa 316 (309).

Muutoksia konsernissa

Skanskan Suomen talonrakentaminen fuusioitiin vuoden 2004 alusta yhdeksi juridiseksi yhtiöksi, Skanska Talonrakennus Oy:ksi. Fuusioitavat yhtiöt olivat Skanska Kodit Oy, Skanska Etelä-Suomi Oy, Skanska Itä-Suomi Oy, Skanska Lappi Oy, Skanska Länsi-Suomi Oy, Skanska Pohjanmaa Oy, Skanska Pohjois-Suomi Oy ja Skanska Sisä-Suomi Oy. Yhtiön sisällä toimivat erillisinä toimialoina Skanska Kodit ja Skanska Toimitilarakentaminen.

Skanska myi Liettuan ja Latvian rakennustoimintansa kesällä 2003.

Vuoden lopulla Skanska luopui Rakentajien Ekopark Oy:n osakkeista.

Skanska Oy:n osuus Tieyhtiö Nelostie Oy:stä siirtyi Skanska BOT AB:n omistukseen joulukuussa 2003 sisäisellä järjestelyllä.

LVIS Teklog Oy sulautettiin Skanska eLVIS Oy:hyn vuoden 2004 alusta, ja samassa yhteydessä yhtiön nimi muutettiin Skanska Teklog Oy:ksi.

Asuntorakentaminen

Suomessa valmistui 4591 (3318) asuntoa, joista omaa tuotantoa oli 1820 (1044). Uusien asuntojen määrä oli 3630 (2858) ja saneerattujen 961 (460). Asuntorakentamisen aloituksia oli 4007 (4161). Vuoden lopulla rakenteilla oli 3404 (3988) asuntoa. Vuoden lopussa oli myynnissä 33 (53) valmista asuntoa.

Virossa valmistui 49 (29) uutta asuntoa. Vuoden lopussa rakenteilla oli 245 asuntoa. Vuoden lopussa ei ollut myymättömiä valmiita asuntoja.

Näkymät vuodelle 2004

Rakentamisen näkymät Suomessa näyttäisivät parantuvat vuoden 2004 viimeisellä puoliskolla. Maa- ja ympäristörakentaminen kasvanee käynnistyvien suurhankkeiden myötä. Virossa markkinakehitykseen vaikuttanee myönteisesti maan liittyminen EU:n jäseneksi. Vahva tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat Skanska Oy:lle vuodelle 2004.

Lisätietoja:

Skanska Oy Toimitusjohtaja Mauri Niemi, puh. (09) 6152 2320, Contact

Talous- ja rahoitusjohtaja Mika Toivola, puh. (09) 6152 2780, Contact

Viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact