c

Suisto-Kiinteistöt ja Skanska yhteistyöhön Porin Karjarannassa

Lehdistötiedotteet 18.4.2011 10.32 CET

Suisto-Kiinteistöt Oy ja Skanska ryhtyvät yhdessä kehittämään osaa Porin Karjarannan teollisuusalueesta. Yhtiöt ovat tänään allekirjoittaneet esisopimuksen, jolla sovitaan eräiden maa-alueiden myymisestä Skanskalle asuntorakentamista varten. Kiinteistökaupat edellyttävät toteutuakseen asemakaavan muutosta, ja siksi sopimukset ovat tässä vaiheessa esisopimuksia.

Esisopimuksen mukaisen alueen suuruus on tonttialueiden osalta noin 4,1 hehtaaria. Sopimuksen osapuolet ryhtyvät välittömästi neuvottelemaan Porin kaupungin kanssa alueen asemakaavan muuttamisesta. Porin keskustan osayleiskaavassa sopimuksen kohdealue on osoitettu merkinnällä, jonka mukaan kyseessä on moninaiskäyttöalue, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää palveluja, hallintoa, asumista ja virkistystä varten.    

Esisopimuksen mukaisesti Suisto-Kiinteistöt Oy sitoutuu myymään alueelta tontteja Skanskalle asemakaavan muutoksen saatua lainvoiman. Alue on tarkoitus toteuttaa kokonaan n. 10–15 vuoden kuluessa.     

”Tämän alueen vapautuminen teollisuudelta asuntorakennuskäyttöön on luonteva jatke Karjarannan alueen kehittämiselle”, toteaa Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Pölönen Skanskasta. Skanska on rakentanut Karjarantaan jo useita asuntokohteita.

Nyt tehty esisopimus, tehtävät kiinteistökaupat ja asemakaavan muutos eivät vaikuta Metso Paper Oy:n ja Hollming Worksin konepajan toimintaan alueella, vaan se jatkuu entisellään. Kaupan kohteena on pääosin aluetta, joka on vapautunut tai vapautumassa teollisesta toiminnasta. Alueella sijaitsee myös Metso Oyj:lle vuokrattu konttorirakennus. Sen vuokrasopimuksen jatkosta neuvotellaan yhtiön kanssa.

Suisto-Kiinteistöt Oy on Porin kaupungin ja Hollming-konsernin sekä sen omistajien omistama kiinteistöyhtiö. Porin kaupunki omistaa yhtiöstä 49 % ja Hollming ja sen omistajat 51 %. Suisto-Kiinteistöt osti noin 11,7 hehtaarin suuruisen Karjarannan teollisuusalueen Metso Oyj:ltä 23.11.2005.

 

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Jari Pölönen, puh. 020 719 4026, Contact

Suisto-Kiinteistöt Oy, puheenjohtaja Kai Miesmäki, puh. 050 2620,

Contact

 

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys.

Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli noin 880 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 3100.