c

Skanskan tienrakennuskohteita kesällä 2005

Lehdistötiedotteet 4.7.2005 9.59 CET

Kesällä 2005 Skanska Tekralla on useita tienrakennuskohteita työn alla eri puolilla Suomea.

E18 Lohja-Lohjanharju välillä ovat rakennustyöt kesällä ja syksyllä kiivaimmillaan. Valtatie 25 ja moottoritieosuus avataan liikenteelle 15.12.2005.

Vt 5:n rakennustöitä välillä Joroinen-Varkaus tehdään ahkerasti. Aikataulu on tiukka, mutta tie avataan liikenteelle 31.10. 2005. Tieosuuden sillat ovat lähestulkoon valmiita. Valtatie 5:n parantaminen on Varkauden Portin eritasoliittymän viimeistelytöitä vaille valmis. Tieosuus avattiin liikenteelle lokakuussa 2004.

Vt 4 Jyväskylä-Kirri moottoritiehankkeen toisen ajoradan rakennustyöt saadaan valmiiksi elokuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen liikenteen käytössä nyt olevalle ajoradalle tehdään toinen päällyste ja muut viimeistelytyöt. Kesän aikana tehdään myös meluesteitä ja vihertöitä. Tie valmistuu liikenteelle marraskuun 2005 loppuun mennessä.

Toukokuussa aloitettiin Vt4 Hirvaskangas-Äänekoski välin parannustyöt. Parannettava tieosuus on noin 10 km. Kesän aikan rakennetaan ohikulkukaistoja. Tällä hetkellä on käytössä kaksi kiertoteitä sillanrakennuskohteiden takia. Kiertotiet ja tieosuudella tehtävät räjäytystyöt hidastavat liikenteen sujuvuutta heinäkuun aikana paljon. Liikenne joudutaan pysäyttämään aina räjäytysten aikana. Räjäytykset kestävät noin 6 viikkoa. Koko tieosuus on valmis lokakuussa 2006.

Vt4:n Oulujoen siltojen korjaustyöt ovat käynnissä. Kesällä 2005 korjataan läntinen silta. Liikenne on siirretty kokonaan itäiselle sillalle. Kesällä 2006 työt jatkuvat itäisellä sillalla. Korjaustyöt ovat täysin valmiina lokakuussa 2006.

Mustan alikulkusilta, joka valmistuu elokuussa. Ratasilta ja sen alikulkeva tie valmistuvat elokuussa 2005.

paikallistien 16981 parantamisurakka, jossa perusparannetaan soratietä 10,9 kilometriä. Nykyinen soratie päällystetään ja rakenteet uusitaan. Tie on vilkas varsinkin kesäaikaan, sillä Päijänteen alueella on paljon mökkiläisiä. Tie on valmis syksyllä 2006.

Mt 3358 Vaskivesi-Vaskuu välin perusparannus valmistuu elokuussa 2005. Parannettavan soratien pituus on 12 km. Urakkaan kuului myös mt 3350 Luode-Kihniö välin rakenteen ja päällystyksen korjaus. Urakka-alue oli 33 km, ja myös tämä valmistuu elokuussa 2005.

Kesän tietöistä lisätietoja: www.tiehallinto.fi

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, toimitusjohtaja Pauli Pernaa, puh. (09) 6152 7022, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300, Contact