c

Skanska Oy:n tulos 2005

Lehdistötiedotteet 17.2.2006 8.58 CET

Skanska Oy:n liikevaihto ja liikevoitto sen markkina-alueilla Suomessa ja Virossa kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. Kaikilla toimialoilla – talonrakentaminen, asuntoprojektikehitys ja maa- ja ympäristörakentaminen – rakentaminen jatkui vilkkaana niin Suomessa kuin Virossakin.

Skanskan rakentamispalveluista Suomessa ja Virossa vastaa Skanska Oy tytäryhtiöineen ja asuntoprojektikehityksestä Skanska Kodit, joka on osa pohjoismaista asuntoprojektikehitysyksikköä.

Tiedotteen luvut ovat suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisia ja pro forma -muodossa, jolloin ne kuvaavat Skanskan liiketoimintaa Suomessa ja Virossa.

Liikevaihto oli 1061,6 milj. euroa (1007,5).

Liikevoitto oli 40,1 milj. euroa (39,5). Liikevoittoprosentti oli 3,8 % (3,9 %).

Tulos ennen korkoja, veroja ja goodwill-poistoja (EBITA) oli 44,5 milj. euroa (43,8) eli 4,2 % liikevaihdosta (4,3 %).

Tunnusluvut: Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,1 % (21,6 %). ROCE oli 30,3 % (27,6 %). Omavaraisuusaste oli 52,2 % (46,5 %).

Rahoitus ja kassavirta: Likviditeetti oli koko tilikauden hyvä. Tilinpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa oli 11,7 milj. euroa (11,8).

Saadut tilaukset olivat yhteensä 978,6 milj. euroa (863,4).

Henkilöstömäärä oli vuoden 2005 lopussa Suomessa ja Virossa 3493 (3657) henkilöä.

Muutoksia rakenteessa 2005

KVR-Konsultit Oy fuusioitiin Rakennus Vuorenpää Oy:hyn 1.1.2005. Skanska Econet Oy purettiin 31.12.2005. Skanska Betoni Oy:n liiketoiminta myytiin Lohja Rudus Oy Ab:n tytäryhtiö Abetoni Oy:lle joulukuussa.

Muutoksia vuoden 2006 alussa

Asuntoprojektikehityksen liiketoiminta siirrettiin Skanska Kodit Oy:lle 1.1.2006. Kraftor Skanska Oy fuusioitiin Skanska Talonrakennus Oy:hyn 1.1.2006. Rakentamispalvelut (BU Skanska Oy)

Liikevaihto 901,4 milj. euroa (835,4) EBITA 22,8 milj. euroa (27,5) % liikevaihdosta 2,5 % (3,3 %) Sidottu pääoma ka. 52,2 milj. euroa (53,2) ROCE, % 43,3 % (50,8 %)

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki kommentoi rakentamispalveluiden tulosta:

– Rakennuspalvelujen liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni hieman. Uskon lisätyn panostuksemme riskien hallintaan parantavan kannattavuuttamme tulevaisuudessa. Työturvallisuus ja toiminnan tehostaminen sekä asiakastyöskentelyn parantaminen ovat lisäksi niitä painopisteitä, joihin tulemme keskittymään menneillään olevana vuonna.

– Vuonna 2005 tärkein painopistealueemme oli työturvallisuus ja onnistuimme saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tapaturmataajuusluku, päivän poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti, laski 40 % eli koko vuoden osalta 57:stä 33:een ja oli viimeisellä neljänneksellä 21.

– Liike- ja toimistorakentamisen, asuntorakentamisen sekä maa- ja ympäristörakentamisen odotetaan jatkuvan kuluvana vuonna edelleen hyvällä tasolla molemmilla markkina-alueillamme, Suomessa ja Virossa.

Talonrakentamisessa merkittäviä vuonna 2005 valmistuneita kohteita olivat mm. Oikeusministeriön toimitilojen peruskorjaus ja Tiukula - Pelastakaa Lapset -talo Helsingissä, Westendinpuiston koulu, TKY:n Otaniemen opiskelija-asunnot ja Kauppakeskus Sellon toinen vaihe (TYL Leppävaara) Espoossa, Salon lukio, Olkiluodon voimalan vierailukeskus, Tampereella Tietotalo ja Sammon keskuslukio, Jyväskylässä Kauppakulman saneeraus, Kuopion keskuskentän jalkapallostadion, Mussalon sataman toimistokeskuksen laajennusosa Kotkassa ja teknologiakeskus Snowpoliksen 1-vaihe Sotkamossa.

Tällä hetkellä rakenteilla on mm. Herttoniemen pelastusasema ja MS-talo Helsingissä, Ifin toimitalo Espoossa, Kupittaan monitoimihalli Turussa, Pirkkalan terveyskeskus, Anttila-talon saneeraus Kokkolassa, Kauppakeskus Retail Park Levänen Kuopiossa, kolmas laajennus Joensuun tiedepuistolle sekä Ounasvaaran liikekeskus Rovaniemellä.

Vuonna 2005 Skanska rakensi 3645 asuntoa (3258). Vuoden vaihteessa oli rakenteilla 3283 asuntoa (3308). Ulkoisina asiakkaina olivat mm. VVO, Nuorisosäätiö, Sato ja YH.

Maa- ja ympäristörakentamisen kohteista valmistuivat mm. valtatie 4 Jyväskylä–Kirri, Kehä III:n parantaminen Helsingissä Lentoasemantien ja Tikkurilan välillä (TYL Kehä), Maarianhaminan kaupungin jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennusurakka sekä Turun Ruotsalaisen teatterin perustusten vahvistus. Myös E18 Lohja–Lohjanharju -moottoritie ja valtatie 5 Varkaus–Joroinen avattiin liikenteelle.

Rakenteilla on mm. valtatie 4 välillä Hirvaskangas–Äänekoski, Riukkajängän jätteenkäsittelylaitos Torniossa ja Kakolanmäen jätevesipuhdistamon louhintaurakka Turussa.

Skanska on Tieyhtiö Ykköstie Oy:n osakkaana mukana E18 Muurla–Lohja -moottoritieprojektissa, joka aloitettiin vuonna 2005. Elinkaarimallilla toteutettavassa hankkeessa Skanska ID (Infrasturcture Development) on mukana Tieyhtiö Ykköstien osakkaana ja Skanska Tekra Oy suunnittelusta, rakentamisesta, hoidosta ja ylläpidosta vastaavan työyhteenliittymän osakkaana (55 %). Hanke on Skanskan kaikkien aikojen suurin rakentamissopimus Suomessa. Tieosuuden pituus on yhteensä 51 km, ja se sisältää 76 siltaa, 8 liittymää ja yhteensä viiden kilometrin kaksoistunneliosuuden.

Virossa valmistui mm. Tarton Kaubamaja-tavaratalo, Tallinnan rautatieaseman hotelli, Kuressaaren liikuntakeskus, Suure-Jaanin lukion urheiluhalli, ABB Nova -tehtaan lisärakennus Jurissä sekä Tallinnan ja Narvan välisen maantien kunnostus- ja rakennustyöt välillä Maardu–Kuusalu ja välillä Kiiu–Valgejõe.

Rakenteilla on mm. Viron Eneregialitoksen toimistorakennus sekä liike- ja toimistotalo Karamellitalo makeistehdas Kalevin entiselle tontille Tallinnassa, Jurin keskikoulu ja Tarton vesi- ja viemäriputkiston saneeraus. Asuntoprojektikehitys (Skanska Kodit)

Liikevaihto 174,2 milj. euroa (176,3) EBITA 21,5 milj. euroa (16,5) % liikevaihdosta 12,3 % (9,4 %) Sidottu pääoma ka. 77,8 milj. euroa (68,7) ROCE, % 27,5 % (24,0 %)

Toimitusjohtaja Ilkka Joenperä kommentoi Skanska Kotien tulosta:

– Skanska Kotien tulos ylitti odotukset ja oli erinomainen. Liikevoitto parani vuoden 2004 hyvältä tasolta lähes kolmanneksella liikevaihdon ja asuntotuotantovolyymin säilyessä ennallaan.

– Markkinatilanne kehittyi vuonna 2005 odotustemme mukaisesti sekä kysynnän että asuntohintojen nousun osalta. Hyvää asuntokysyntää ylläpiti muuttoliikkeen jatkuminen vilkkaana, alhainen korkotaso, kuluttajien luottamus omaan talouteen sekä halu parantaa nykyistä asumistasoaan hyvän taloudellisen tilanteen johdosta.

– Vuonna 2006 markkinatilanteen odotetaan säilyvän edelleen hyvällä tasolla ja asuntohintojen jatkavan maltillista nousua.

– Vuonna 2005 asuntoprojektikehityksessä valmistui 1823 myytävää asuntoa (1853). Lisäksi valmistui 275 asumisoikeus- tai vuokra-asuntoa yleishyödyllisille rakennuttajille. Uusia asuntoja aloitettiin 1723 (1704). Vuoden vaihteessa oli rakenteilla 1739 asuntoa (1839). Vuonna 2005 myytiin 1737 asuntoa (1732). Vuoden vaihteessa oli myymättä 77 asuntoa (63).

Skanska Kodeilla on hallinnassa tulevaa asuntotuotantoa varten tonttivarantoa lähes 10.000 kodin rakentamiseen.

Merkittävimpiä kohteita vuonna 2005 olivat mm. Tikkurilan Kielotorni, Helsingin Wellamonrinne, Turun Joutsenpuisto ja Oulun Nummikortteli. Jyväskylässä Lutakon alueen rakentaminen jatkuu edelleen. Vantaan Kartanonkoskella viimeinen Skanskan kohde on valmistumassa. Suurempia aluerakentamiskohteita on meneillään tai suunnitteilla myös Helsingin Vuosaaressa, Oulun Alppilassa, Jyväskylän Savelassa ja Mannisen mäellä sekä Kuopion Saaristokaupungissa Europan-yhteistyönä. Virossa merkittäviä asuntoprojektikehityskohteita ovat mm. Kaupmehe 8 ja Narva 65.

Lisätietoja:

Rakentamispalve