c

Skanskan Työturvallisuusviikko 24.-30.10.

Lehdistötiedotteet 24.10.2005 14.15 CET

Viime vuonna Skanska vietti maailmanlaajuista Työturvallisuuspäivää ja teimme lähes 1.000.000 työtuntia ilman yhtään tapaturmaa. Tänä vuonna tähtäämme vielä korkeammalle. Tavoite on kaikkialla sama: yksi viikko, nolla tapaturmaa. – Jos voimme tehdä yhden päivän tai viikon töitä ilman tapaturmia, uskomme sen olevan mahdollista myös jatkossa, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Skanskassa on tehty viime aikoina paljon töitä terveellistä työympäristöä ja työturvallisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, ja tuloksia onkin jo saatu. Vuonna 2004 konsernin maailmanlaajuiset tapaturmaluvut laskivat 15 %. Suomessa Skanskan tapaturmaluvut ovat olleet alan keskitasoa, mutta selvästi heikompia kuin sisaryrityksissämme muualla maailmassa. Turvallisuustaso on kuitenkin paranemassa. Kuluneen vuoden aikana Skanska on Suomessa pudottanut tapaturmataajuuttaan noin 30 % vuoden 2004 tasosta.

Keskeiset keinot turvallisuuden parantamisessa ovat olleet suojavälineiden käytön tehostaminen, turvallisuushavaintokorttien käyttäminen, koko henkilöstön työturvallisuuskorttikoulutus sekä tapaturmien tutkinta. Lisäksi työturvallisuus on nostettu taloudellisten mittareiden rinnalle.

– Vuoden 2006 alusta edellytämme kaikilta Skanskan työmailla työskenteleviltä työturvallisuuskorttia, myös aliurakoitsijoilta, sanoo turvallisuuspäällikkö Antti Leino. Meillä on keväästä 2005 lähtien ollut käytössä turvallisuushavaintokortti, jonka avulla pyrimme korjaamaan turvallisuuspuutteet varhaisessa vaiheessa ja välttämään näin tapaturmat. Tähän mennessä kortteja on täytetty yli 1200.

x2guueyi6c38hof.pdf Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, turvallisuuspäällikkö, Antti Leino, puh. (09) 6152 2082 tai 040 866 8551, Contact

Skanska Oy, tiedottaja Susanna Aaltonen, puh. (09) 6152 2426 tai 040 593 4221, Contact

kampanjasivuilta]

www.skanska.com/safetyweek