c

E18 Muurla–Lohja-moottoritien kallioleikkauksen korjaustyöt – uusia muutoksia liikennejärjestelyihin ja räjäytysten määrään

Lehdistötiedotteet 9.7.2010 12.10 CET

E18 Muurla–Lohja-moottoritien Muurla–Hepomäki välisellä osuudella louhitaan kalliota leikkauksesta, jossa sattui sunnuntaina 23.5. sortuma. Ensimmäiset räjäytykset suoritettiin maanantaina ja tiistaina 5.–6.7.2010.

Kallion rikkonaisuudesta ja sen aiheuttamasta louhinnan vaikeutumisesta johtuen liikenteen kulkua joudutaan järjestämään uudelleen aiemmin tehdyistä suunnitelmista poiketen. Tämän toimenpiteen avulla varmistetaan liikenneturvallisuutta moottoritieosuudella sekä työmaan työntekijöiden työturvallisuutta.

Louhintatyön aikana Helsinkiin suuntautuva liikenne ohjataan louhintapaikkaa ennen Turun suuntaan menevälle vastakkaiselle ajoradalle, josta on tehty kaksisuuntainen. Ennen Hepomäen tunnelia liikenne palautetaan Helsingin suuntaan menevälle ajoradalle siellä olevan ylityspaikan kautta.

Louhintatyön hidastumisen ja suunnitellun aikataulun vuoksi räjäytyksiä joudutaan tekemään kaksi päivässä aiemmin suunnitellun yhden sijaan, ja niitä tehdään puolenpäivän aikoihin ja alkuillasta. Räjäytysten aikana moottoritieliikenne joudutaan pysäyttämään hetkellisesti molempiin suuntiin. Pysäytykset kestävät enintään 8 minuuttia.

Louhittu kivi kuljetetaan pois työmaalta Muurlan eritasoliittymän Helsinkiin päin lähtevän rampin kautta. Kuljetuksen ajaksi rampin liikenne katkaistaan useita kertoja päivässä lyhyeksi ajaksi kerrallaan arkipäivisin kello 7.00–18.00 välisenä aikana. Rampin liikennettä ohjaavat liikenteenohjaajat.

Uusi liikennejärjestely otetaan käyttöön maanantaina 12.7.2010 iltapäivällä.

Räjäytystyöt kestävät vähintään heinäkuun loppuun. Aikataulu tarkentuu muutaman päivän sisällä. Louhintatyön aikana kallioleikkauksen tilaa seurataan jatkuvasti. Louhintojen jälkeen kallioleikkaus tarkastetaan ja arvioidaan mahdollisten muiden tuentatoimien tarve. Liikennejärjestelyitä tarkastellaan työn etenemisen mukaan ja muutokset ovat jatkossakin mahdollisia.   Liikenne palautetaan ennalleen välittömästi työn päätyttyä. 

  Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, yksikönjohtaja Jyrki Karinen, Contact, puh. 020 719 3184