c

Rakentamisen työvoimatilanne tasapainossa?

Lehdistötiedotteet 2.3.2001 13.31 CET

Onko rakentamisen työvoimatilanne tasapainossa?

Toimitusjohtaja Mauri Niemen puheenvuoro Helsingin Kauppakamarin tiedotustilaisuudessa (Helsingin seudun toimialakatsauksen 1/2001 julkistaminen 2.3.2001)

Rakentaminen on kasvanut Helsingin seudulla voimakkaasti viime vuosina. Se on näkynyt työllisyyden parantumisena ja työvoiman kasvuna ja ajoittaisena pulana ammattitaitoisesta työvoimasta. Ratkaisu ongelmiin on ollut työssäkäyntialueen laajentumisella, koulutus ja pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka. Työntekijöitä on runsaasti Pohjois-Suomesta asti. Rakennusala on vetänyt myös nuoria alalle. Tilanne on ollut rakentajilla hallinnassa.

Markkinoilla on tapahtunut muutos ja kasvun nopeus on taittunut. Vapaarahoitteisten asuntojen myynti on hidastunut ja valtion tukeman tuotannon määrä putosi puoleen viime vuoden tavoitteista ja näyttää siltä, että tänä vuonna tilanne jatkuu. Asuntojen tarve, etenkin kohtuuhintaisten, ei em. huolimatta muuttunut mihinkään vaan päinvastoin muuttoliikkeestä johtuen lisääntynyt. Toimi- ja liiketilojen rakentaminen on vilkasta johtuen pienestä vapaiden tilojen määrästä.

Suhdanneodotukset ja ennusteet toimitilojen rakentamisesta ensimmäistä kertaa neljään vuoteen ovat laskevat ensi syksyn osalta. Itse uskon lähiaikoina rakentamisen määrän lievään kasvuun tai ainakin säilyvän nykyisellä tasolla.

Edellisen mukaisesti nykyisellä työvoimalla pystytään rakentamaan tarvittava tuotanto Helsingin seudulla, ilman että määrää tarvitsee merkittävästi lisätä. En usko että asuntohallintoviranomaisen esittämä alueen ulkopuolelta tulevien yritysten työntekijöiden asumisen subventoiminen ole enää nykyisessä tilanteessa terve ratkaisu. Tällä hetkellä tilanne on tasapainossa. Mikäli rakentamisen määrä laskee vähenee seudulla muualta tilapäisesti työssä käyvien määrä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Mauri Niemi, puh.(09)6152 2320

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh.(09)6152 2300, Contact