c

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri 2008: Toimitilapäättäjät: Toimistojen neliöissä tehostetaan, laadusta ei tingitä

Lehdistötiedotteet 6.3.2008 9.53 CET

Työntekijämäärien kasvu ja kiristyvä kilpailu osaajista pakottaa yhä useamman yrityksen miettimään uusiksi omia toimitilaratkaisujaan. Lisää ihmisiä tarvitaan, mutta vain harvalla yrityksellä on halua tai mahdollisuutta kasvattaa toimistotilaneliöidensä määrää.

Vaikka neliömäärissä halutaan säästää, tilojen ominaisuuksista ei tingitä. Neliöhinta ei useinkaan ratkaise toimitilapäätöksissä, vaikka samaan hengenvetoon puhutaan kustannustehokkuudesta. Tulokset käyvät ilmi Tulevaisuuden Työympäristö -barometrista, jonka KTI Kiinteistötieto Oy toteutti Skanskan toimeksiannosta nyt jo neljännen kerran. Kysely toteutettiin tammikuussa 2008.

Työntekijämäärä kasvaa neliöitä runsaammin

Noin puolet kaikista vastaajista ennakoi yrityksensä palkkaavan lisää työntekijöitä kolmen tulevan vuoden aikana. Kuitenkin vain noin neljännes arvioi lisäävänsä toimistotilojen määrää, eli uudet työntekijät halutaan mahduttaa vanhoihin neliöihin. Joustoa haetaan ensisijaisesti entistä tehokkaammilla tilaratkaisuilla. Valtaosa yrityksistä suosii avotiloja ja yhdistelmätoimistoja.

Myös itse työnteon muuttumisella on vaikutuksensa. Työn liikkuvuus vähentää omien kiinteiden työpisteiden tarvetta ja vuorovaikutteisuus lisää kiinnostusta neuvottelu- ja tiimityöskentelytiloihin. Erillisiä huoneita tarvitaan myös keskittymistä vaativiin tehtäviin.

Yritykset hakevat pääsääntöisesti omiin tarpeisiinsa räätälöityä tilaa, joka vastaa ominaisuuksiltaan tämän päivän vaatimuksia. Tietoverkkojen taso, ilmanvaihto ja jäähdytys sekä ääneneristys ja valaistus koetaan kaikki tärkeiksi.

Toimitilapäättäjät arvostavat erityisesti autopaikkojen saatavuutta. Myös rakennuksen terveys-, turvallisuus- ja ympäristökysymykset sekä energiatehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä toimitilavalintoja tehdessä. Ydinpalvelut, kuten tietoverkko-, siivous-, huolto- ja aulapalvelut halutaan yhä useammin osaksi vuokrasopimusta.

Läntinen Helsinki, ydinkeskusta ja Aviapolis houkuttelevat

Keskeinen sijainti ja hyvä liikenneyhteydet ohjaavat edelleenkin yritysten sijoittumista. Suosituimmiksi toimistoalueiksi nousevat läntinen Helsinki, ydinkeskusta ja pohjoinen kanta-Helsinki, joiden etuina nähdään liikenneyhteyksien lisäksi oman toiminnan kannalta keskeinen sijainti. Aviapolis ja Ruoholahti erottuvat tänäkin vuonna Helsingin ydinkeskustan ohella pääkaupunkiseudun vetovoimaisimpina alueina.

Sijaintipäätösten kannalta vastaajat kokevat ratkaiseviksi julkisen liikenteen toimivuuden, suunnitteilla olevien infrahankkeiden toteutumisen sekä ruuhkat ja mahdolliset ruuhkamaksut.

Lisätilan tarve, toiminnassa tapahtuvat muutokset sekä kasvavat toimitilakustannukset ovat yhä useammin syynä yritysten muuttoon. Neljännes barometriin vastanneista yrityksistä arvelee muuttavansa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Kolmasosa barometriin vastanneista yrityksistä pitää toimitilakustannuksiaan korkeina tai erittäin korkeina, ja yli puolet ennakoi niiden kasvavan edelleen. Tilojen tehokkuudesta ja joustavuudesta puhutaan paljon, mutta todelliset toimet kustannusten hillitsemiseksi ovat vähäisiä. Vain harva yritys esimerkiksi mittaa ja seuraa toimitilakustannuksia työntekijää tai työpistettä kohden.

Barometri luotaa käyttäjien näkökulmaa toimitiloihin

Tulevaisuuden Työympäristö -barometri kartoittaa pääkaupunkiseudulla toimivien yli 50 hengen yritysten toimistotilojen käyttöön ja tulevaisuudennäkymiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajina olivat talous-, henkilöstö- ja yleisjohto sekä yritysten toimitila-asioista vastaavat henkilöt. Internet-kyselynä toteutettuun barometriin saatiin 170 vastausta. KTI:n ja Skanskan kehittämä, nyt jo neljättä kertaa toteutettu barometri pyrkii edistämään eri käyttäjäryhmille entistä paremmin soveltuvien toimitilojen tarjontaa.

Barometrin tuloksiin liittyvät graafit löytyvät KTI Kiinteistötieto Oy:n verkkosivuilta osoitteesta www.kti.fi.

Lisätietoja: Skanska Commercial Development Finland Oy, markkinointi- ja vuokrauspäällikkö Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Contact

KTI Kiinteistötieto Oy, johtava asiantuntija Contact

KTI Kiinteistötieto Oy, toimitusjohtaja Contact