c

Kaasun hyödyntämisjärjestelmä käyttöön Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksessa Espoossa

Lehdistötiedotteet 26.10.2004 15.57 CET

Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksessa Espoossa on otettu käyttöön kaasun hyödyntämisjärjestelmä. Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen on Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV:n ja E.ON Finland Oyj:n yhteistyöhanke. Skanska Tekra Oy on ollut mukana rakentamassa kaasun hyödyntämisjärjestelmää. Skanskan rakennusurakkaan kuului 115 kaivoa, rakennusaika syyskuusta 2003 huhtikuuhun 2004. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam vihki kaasun hyödyntämisjärjestelmän käyttöön 26.10.2004.

Kaatopaikkakaasu on biokaasu, joka sisältää pääosin metaania ja hiilidioksidia. Biokaasu on vakaa, kotimainen energianlähde, jota syntyy eloperäisen jätteen hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Kaatopaikkakaasulla voidaan tulevaisuudessa tuottaa kahdeksan prosenttia Espoon kaukolämmön vuotuisesta tarpeesta. Kaasuenergia riittää lämmittämään esimerkiksi 10 000 omakotitaloa. Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen säästää uusiutumattomia luonnonvaroja, vähentää merkittävästi kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään ja pienentää hajuhaittoja kaatopaikan lähiympäristössä.

www.ytv.fi