c

Skanskan työturvallisuushavainnot menestyivät Euroopan työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedotteet 5.5.2009 0.01 CET

Skanskan Suomessa käyttämä työturvallisuushavaintokäytäntö on palkittu Euroopan riskien arviointikampanjan kilpailussa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto keräsi vuonna 2008 EU:n jäsenmaista hyviä käytäntöjä, joista kansainvälinen raati valitsi parhaat 400 ehdotuksen joukosta.

Skanska kannustaa työntekijöitään tekemään työturvallisuushavaintoja päivittäisessä työssään. Havainnot voivat koskea esimerkiksi esteitä kulkureiteillä tai puutteellista henkilösuojaimien käyttöä, mutta niitä voi tehdä myös myönteisistä asioista.

”Havaintojen avulla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta turvallisuudesta ja tehdään helpoksi vaaroista raportoiminen ja niihin puuttuminen. Havainnointikäytäntö myös korostaa sitä, että rakennusalalla turvallisuus on kaikkien yhteinen asia”, sanoo Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

Kun Skanskan työmailla tehdään turvallisuushavaintoja, puutteet korjataan välittömästi, havainnot käsitellään työmaan viikkopalaverissa ja kirjataan tietojärjestelmään. Näin kokemuksia voidaan hyödyntää Skanskassa laajemminkin.

Turvallisuushavainnot otettiin Skanskassa käyttöön vuonna 2005. Tehtyjen havaintojen määrä on kasvanut joka vuosi, ja vuonna 2008 skanskalaiset tekivät 8 276 turvallisuushavaintoa. Tiistaina 5.5. pidetyssä tilaisuudessa Skanska lahjoitti jokaisesta vuoden 2008 havainnosta yhden euron Suomen Mielenterveysseuralle nuorten mielenterveystyöhön. Samaan tarkoitukseen lahjoitti saamansa rahapalkinnon myös Skanska-konsernin maailmanlaajuisen Vuoden projekti -kilpailun voittanut Asunto Oy Espoon Reimantorni -hanke. Palkinto on arvoltaan 10 000 Yhdysvaltain dollaria eli noin 7 500 euroa.

Tapaturmien määrä vähentynyt merkittävästi

Rakennustyömailla sattuu edelleen eniten työpaikkatapaturmia suhteutettuna työtunteihin. Skanskan tapaturmataajuus on kuitenkin laskenut neljässä vuodessa 66 %. Vuonna 2004 taajuus oli 57, ja vuoden 2008 lopussa se oli 19,5. Tapaturmataajuus kertoo, kuinka monta vähintään yhden päivän sairausloman aiheuttanutta tapaturmaa sattuu miljoonaa työtuntia kohden.

Muita Skanskan keinoja turvallisuuden parantamisessa ovat muun muassa koko henkilöstön työturvallisuuskoulutus, johdon sitoutuminen ja työturvallisuuskierrokset, valtakunnallisen työturvallisuuskortin edellyttäminen kaikilta työmailla työskenteleviltä, suojavälineiden käytön tehostaminen, työn turvallisuussuunnitelmien tekeminen korkean riskin töistä, työmaatreenit sekä tapaturmien huolellinen tutkinta.

Euroopan riskien arviointikampanja tähtää turvallisempiin työpaikkoihin

Terveellinen työ – yhteinen etu! – Euroopan riskien arviointikampanja on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston järjestämä. Sen tarkoituksena on valistaa riskien arvioinnin tärkeydestä ja tehdä Euroopan työpaikoista terveellisempiä, turvallisempia ja tuottavampia. Vuosien 2008–2009 aikana järjestettyä kampanjaa ovat tukeneet EU:n puheenjohtajavaltiot, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Euroopan työmarkkinaosapuolet.

Kampanjassa on kerätty hyviä käytäntöjä, joista Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston asettama raati on palkinnut parhaat. Tarkoituksena on antaa tunnustusta sellaisille yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat merkittävästi edistäneet riskien arviointia työpaikalla. Suomesta kilpailuun tarjottiin yhdeksää ehdokasta, joista kaksi valittiin edustamaan Suomea. Toinen näistä ehdokkaista oli Skanskan turvallisuushavaintokäytäntö, joka oli yksi kilpailuraadin palkitsemasta kahdeksasta ehdotuksesta. Kilpailun voittajia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli yli 1 miljardi euroa ja henkilöstön määrä noin 2 900.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on noin 58 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli lähes 15 miljardia

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Hannu Stålhammar, Contact, puh. (09) 160 73108

Skanska Oy, toimitusjohtaja Juha Hetemäki, Contact, puh. 020 719 2245

Skanska Oy, turvallisuuspäällikkö Antti Leino, Contact, puh. 020 719 2082.

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro, Contact, puh. 020 719 2426

Euroopan riskienarviointikampanja: http://osha.europa.eu/fi/campaigns/hw2008