c

Puhe. Skanska Oy:n toimitusjohtaja Mauri Niemi Nuorisosäätiön kahden asuintalon harjannostajaisissa 20.1.2003

Lehdistötiedotteet 20.11.2003 14.08 CET

PUHE HARJANNOSTAJAISISSA 20.11.2003

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN POMERANSSIKUJA JA KIINTEISTÖ OY ILLENPIHA

Toimitusjohtaja Mauri Niemi, Skanska Oy

Arvoisa pääministeri, rakennuttajan edustajat, hyvät rakentajat!

Haluan aluksi kiittää Skanskan ja kaikkien rakentajien puolesta Nuorisosäätiötä luottamuksesta, jonka johdosta voimme olla toteuttamassa näitä kohteita. Nuorisosäätiö on tärkeällä asialla nuorten asumisen edistämisessä. Menestyksellisestä yhteistoiminnasta meillä on pitkä kokemus monien vuosien ajalta ja se on perusta, niin uskon, myös tuleville hankkeille.

Skanska on Suomen johtava kotien rakentaja. Olemme yhtiön perustamisesta vuodesta 1994 lähtien rakentaneet yhteensä noin 26.000 asuntoa. Lukuun mahtuu monenlaista tuotantoa: valtion tukemaa, vapaarahoitteista, omaa tuotantoa ja urakointia. Tärkeintä meille on asiakkaiden tyytyväisyys, niin asukkaiden kuin yhteisöjen.

Tänään meillä on huoli asuntorakentamisen tulevaisuuden edellytyksistä Helsingin seudulla. Helsingin seudun kasvu on koko maan hyvinvoinnin perusta. Jos Helsingin seudulla menee hyvin, niin koko Suomi voi hyvin. Helsingin seutu on Suomen ainoa kansainvälinen metropolialue, joka kykenee kilpailemaan tasaveroisesti muiden eurooppalaisten metropolien kanssa. Erityisesti palvelualojen kehityksen kannalta asumisen hinta on tärkeä kilpailutekijä. Pääkaupunkiseudulla tarvitaan monenlaisia asuntoja. Erityinen pula on seudulle muuttavalle työvoimalle suunnatuista kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Tässä kohderyhmässä nuorten tilanne on usein kaikkien vaikein.

Asuntotuotannon lisäämiseksi on tärkeintä tehostaa maankäytön suunnittelua ja voimistaa kaavoitusta. Kaavoitetun tonttivarannon lisääminen hillitsee kaikkein tehokkaimmin asumiskustannusten nousua. Rakentajat pyrkivät luonnollisesti turvaamaan oman tuotannon jatkumisen hankkimalla kaavoitettua maata omaan omistukseen. Kuitenkin kuntien oma maanhankinta ja aktiivinen tonttipolitiikka turvaavat tonttien tarjonnan erilaisissa suhdannetilanteissa. Maanhankintaan nykyinen lainsäädäntö antaa kunnille paljon keinoja. Kuntien tulee tonttien luovutuksessa rakentajille osoittaa pitkäjänteistä sitoutumista asuntotarjonnan kasvattamiseen siten, ettei maan hintaa seudulla nosteta kuntien toimenpiteiden vuoksi.

Kustannusten alentaminen on mahdollista. Meillä on esimerkkejä uusista ratkaisuista kuten Entré ja BoKlok, joissa järkevän suunnittelun ja toteutuksen ja toimivan rahoitusratkaisujen kautta on päästy kohtuullisiin asumiskustannuksiin hyvän asumisen laadusta tinkimättä. Rakennuskustannusten nousua voidaan torjua myös pyrkimällä mahdollisimman tehokkaaseen tuotantoon, volyymietujen saavuttamiseen ja toimivaan kilpailuun koko rakentamisen ketjussa. Myös rakennusaineteollisuuden tulee lisätä tuottavuuttaan ja kehittää toimintaansa entistä kustannustehokkaammaksi.

Hyvät harjannostajaisvieraat

Skanska yhteistyökumppaneineen on useiden vuosien aikana ollut mukana toteuttamassa monia Nuorisosäätiön asuntohankkeita pääkaupunkiseudulla. Urakat kattavat yli 300 asunnon rakentamisen. Olemme ylpeitä, koska se on merkittävä määrä Helsingin seudun rakentamisesta. Yhteistyö on ollut mutkatonta, päämäärätietoista ja tavoitteellista. Tästä suuret kiitokset. Me Skanskassa uskomme että tämä on perusta, jonka varaan voi rakentaa myös tulevaa yhteistyötä.

Hyvät rakentajat

Haluan lopuksi kiittää kaikkia ammattirakentajia, jotka työmaalla vastaavat lopputuloksen laadusta. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, suunnittelijoille, alaurakoitsijoille, materiaalien ja rakennusosien toimittajille sekä viranomaisille. Toivon, että voimme olla kaikki yhdessä tyytyväisiä ja ylpeitä työmme tuloksiin luovuttaessamme virheettömät asunnot sovitussa aikataulussa asukkaille.