c

"Toimitusjohtaja Mauri Niemen puheenvuoro ""Taide asuinympäristössä"""

Lehdistötiedotteet 9.11.2004 13.35 CET

"Alvar Aalto Akatemia, Rakennustietosäätiö RTS, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen rakennustaiteen museo järjestivät 8.11. Säätytalolla Helsingissä paneelikeskustelun aiheesta

KOTI SUOMESSA – ASUNTOARKKITEHTUURIN TULEVAISUUS

Puheenjohtajana toimi eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Paneeliin osallistuivat yliasiamies Gunnel Adlercreutz (Rakennustietosäätiö RTS), apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen (Helsingin kaupunki), toimitusjohtaja Sisko Marjamaa (Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto), arkkitehti Samuli Miettinen (Arkkitehtitoimisto JKMM Oy), toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen (Asuntosäätiö), hum. kand., filosofi Aleksi Neuvonen ja toimitusjohtaja Mauri Niemi (Skanska Oy).

Keskustelu liittyi Suomen rakennustaiteen museossa avoinna olevaan Suomen arkkitehtuuria 0203 -näyttelyyn, joka aloittaa kahden vuoden välein järjestettävät uuden arkkitehtuurin katselmukset.

Toimitusjohtaja Mauri Niemen puheenvuoro:

Taide asuinympäristössä Taide ja asuminen - esteettisiä elämyksiä arkeen

Viihtyisän rakennetun asuinympäristön syntymiseen vaikuttavat monet tekijät. Varsinkin arkkitehtuuri ja kuvataiteen eri keinot ovat keskeisessä roolissa. Merkityksellinen ympäristö koostuu monista elementeistä, ja siitä saadut esteettiset elämykset arjen keskellä ovat hyvinvoinnin rakennuspalikoita. Viihtyisä ympäristö on aina käyttäjälähtöistä. Se on vuorovaikutteinen suhde, jossa ihminen peilaa itseään ympäröivään tilaan. Hyvä rakennettu ympäristö ei ole hetkellisen suunnittelun tulos vaan se on lakkaamaton ja uudistuva prosessi. Se muuttuu ajan mukana, ja siihen vaikuttavat erilaiset kulloisetkin arvot ja arvostukset. Joka tapauksessa se syntyy suunnittelussa mukana olevien tahojen kunnianhimoisista ja yhtenevistä tavoitteista. Se tarkoittaa sekä hyvin rakennettua, turvallista ja terveellistä että visuaalisesti ja emotionaalisesti virikkeellistä arkiympäristöä. Tällöin taide on helposti saavutettavana ja keskellä ihmisiä merkittävä osa hyvää rakennettua ympäristöä. Sellaisessa ympäristössä asukas tuntee olonsa luontevaksi ja taide-elämykset tuovat sävyjä ihmisen arkeen. Arkkiatri Risto Pelkonen on todennut seuraavasti: ""Ihmisen henkisen ja fyysisen terveyden ehdot ja sairauksien ainekset eivät elä soluissa, vaan siinä kulttuurillisessa ympäristössä ja psykososiaalisessa todellisuudessa missä lapset varttuvat ja vanhukset viettävät elämänsä ehtoon. Ympäristö on siten keskeinen terveystekijä. Mielihyvää tuottavia esteettisiä elämyksiä pitäisi syntyä arkisessa elämässä, siellä missä ihmiset ovat kaduilla ja kujilla, pihapiireissä ja toreilla, kouluissa ja työpaikoilla, virastoissa ja sairaaloissa"". Prosenttiperiaate nivoo taiteen ja rakentamisen yhteen Monissa Suomen kunnissa toteutettu prosenttiperiaate on erinomainen asia. Sen avulla on saatu taide nivottua monien uusien alueiden rakentamiseen alusta lähtien. Uusista käynnissä olevista hankkeista hyvänä esimerkkinä on Helsingin Arabianranta, jossa taiteellinen yhteistyö on tuonut upeita arjen taide-elämyksiä alueen asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Taideteoksilla on usein myös merkittävä rooli asuin- tai työpaikan identiteetin syntymisessä. Näin taide-elämykset voimakkaimmillaan voivat vaikuttaa ja lisätä yhteisöllisyyden kokemusta.

Myös taidesponsorointia tarvitaan

Yksityisen ja julkisen tahon yhteishankkeet ovat lisääntyneet yhteiskunnan monilla alueilla. Enää kaikkea ei voida rahoittaa pelkästään verovaroin. Yritykset ovat perinteisesti ostaneet taidetta vaikka entisaikojen taidemesenaatit ovatkin käyneet vähiin. Laajemmat yhteishankkeet ja näin tapahtuva yritysten taidesponsorointi esimerkiksi uusien alueiden rakentamisen yhteydessä voisivat osaltaan lisätä kaikkien kiinnostusta ja huolenpitoa rakennetun ympäristön viihtyisyydestä. Meillä Skanskassa on tästä monia myönteisiä kokemuksia.

Taide mukaan rakentamiseen

Taide-elämysten syntyminen ja tuottaminen osaksi elinympäristöämme kannattaa. Se tarkoittaa eri paikoissa eri asioita, mutta uskon – kuten edellä olen todennut –, että esteettiset elämykset arjessa ovat ihmiselle tärkeitä voimanlähteitä. Taide ja rakentaminen voivat linkittyä yhteen monin tavoin ja muodoin. Tässä on valtavasti mahdollisuuksia luovaan työhön. Käytännössä tämä onnistuu kun rakentamishankkeiden parissa olevat tahot, kuvataiteilijat ja asukkaat tai tilojen käyttäjät ja kiinteistön omistaja saavat yhdessä aikaan innostuneen hengen ja yhteisen tahtotilan. Siihen taas tarvitaan vuoropuhelua kaikkien rakennettuun ympäristöön vaikuttavien tahojen välillä.

"