c

If palkitsi Skanska Oy:n työturvallisuustavoitteen toteutumisesta

Lehdistötiedotteet 24.1.2008 13.02 CET

" Vuoden 2007 lopulla valmistunut vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimitalo Espoon Niittymaalla on malliesimerkki siitä, miten työturvallisuuteen panostamalla vältytään työtapaturmilta. Kaksi ja puoli vuotta kestäneen rakennushankkeen aikana työmaalla päästiin tavoitteeseen eli työmaalla ei sattunut yhtään poissaoloa aiheuttanutta työtapaturmaa. Vastaavan kokoisessa rakennushankkeessa sattuu Suomessa keskimäärin 20 työtapaturmaa.

If palkitsi toimitalohankkeensa pääurakoitsijan Skanska Oy:n August Ramsayn säätiön tunnustuspalkinnolla Ifin Suurasiakkaiden Riskienhallintaseminaarissa Finlandia-talossa 24.1.2008. Lisäksi säätiö palkitsi työmaan päätoimisen työturvallisuusinsinöörin Marko Kuukkasen stipendillä.

""Asetimme työmaallemme tavanomaista korkeammat turvallisuustavoitteet ja onnistuneesti niihin myös pääsimme"", Ifin August Ramsayn säätiön hallituksen puheenjohtaja, riskienhallintajohtaja Kari Häkkinen kiitti.

Uudisrakentamisen ohella hankkeeseen sisältyi riskienhallinnallisesti erityisen vaativaa korjausra-kentamista.

""Projektin yhteydessä on myös tehty ansiokasta työtä uusien turvallisuusratkaisujen kehittämiseksi Työsuojelurahaston tuella. Näitä hyviä käytäntöjä voidaan siten jatkossa soveltaa muilla rakennustyömailla.""

""Myös toimitalohankkeen tuotannolliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Rakennus valmistui aikataulun mukaisesti ja sen kokonaiskustannukset jäivät kustannusarviota pienemmiksi"", Kari Häkkinen totesi.

""Kyllä onnistuminen oli kiinni ennen kaikkea porukasta. Koko työmaan henkilöstö oli sitoutunut turvallisuustavoitteeseen, ja työmaalla turvallisuus oli ensimmäisenä asiana kaikissa tilanteissa"", sanoi hankkeen turvallisuusinsinööri Marko Kuukkanen Skanskasta.

Skanskan Ifin toimitalon työmaalla tapaturmia ehkäistiin muun muassa töiden turvallisuussuunnittelulla, johdonmukaisella henkilönsuojauksella, turvallisuuskoulutuksella, riskinottoon puuttumisella, kulkureittien turvallisuuden varmistamisella ja työympäristön siistimisellä.

August Ramsayn säätiön tarkoituksena on If Vahinkovakuutusyhtiössä vakuutettujen yritysten vahin-gontorjuntatyön sekä vakuutustoimintaan liittyvän tutkimuksen edistäminen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö on myöntänyt mm. turvallisuuspalkintoja erinomaisista tuloksista turvallisuustyössä, stipendejä ansiokkaista toimista merkittävien vahinkojen välttämiseksi ja apurahoja turvallisuusalan opinnäytetöihin.

www.if.fi"