c

Skanskalle Laukaantien parantamisurakka Jyväskylässä

Lehdistötiedotteet 27.4.2001 13.10 CET

Skanska Tekra Oy on saanut urakan Laukaantien parantamisesta Jyväskylässä. Tilaajana on Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri. Sopimuksen arvo on 33 milj. mk (noin 5,7 milj. euroa).

Hanke parantaa liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta Jyväskylän koillisella sisääntuloväylällä. Tähän asti liikennemäärät ja suuri liittymätiheys ovat olleet Laukaantien ongelma. Tietä parannettaessa kiinnitetään huomiota myös kevyen liikenteen väyliin. Erilliset kevyen liikenteen väylät ja alikulkukäytävät sekä saarekkeelliset suojatiet takaavat muiden tielläliikkujien turvallisuuden. Tieympäristöä kohennetaan runsailla istutuksilla, ja meluhaittoja lievennetään meluesteillä.

Ensimmäinen rakennusvaihe sisältää Laukaantien parantamisen yksiajoratataisena Lohikosken ja Kangasvuorentien välillä. Hankkeen rakennustyöt käynnistyvät toukokuun alussa, ja kokonaisuudessaan hanke on valmis marraskuussa 2002.

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, aluejohtaja Jouko Vähäketo, puh. (02) 4746 513 Skanska Tekra Oy, työpäällikkö Jouko Pekkala, puh. (014) 281 611

Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri, teettämispäällikkö Simo Öljymäki, puh. 020422 5720 www.tiehallinto.fi/kes

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Cristina Rinnetie-Uski, puh. (09) 6152 2300 Contact