c

Turun ja Helsingin välinen moottoritie lähes valmis

Lehdistötiedotteet 12.11.2008 9.00 CET

Tavoitteena on avata E18-tien Muurla–Lahnajärvi-osuus avataan liikenteelle lähipäivinä. Loppuosalla eli Lahnajärvi–Lohja-välillä tunnelien turvallisuusjärjestelmien testaus ja käyttöönotto jatkuvat ja tien arvioidaan olevan valmis liikenteelle muutamien viikkojen kuluttua. Tällöin Turun ja Helsingin välinen moottoritieyhteys on kokonaan avattu liikenteelle.

"Moottoritien rakennustyöt ovat käytännössä valmiit, mutta ennen tien avaamista liikenteelle meidän täytyy saada varmuus tunneliturvallisuusjärjestelmien toimivuudesta ja siten tien turvallisuudesta. 23 kilometrin pituinen Muurlan ja Lahnajärven välinen osuus voidaan avata lähipäivinä, kun tie täyttää turvallisuusvaatimukset", sanoo Tiehallinnon investointijohtaja Matti Vehviläinen. "Loppuosuudella on viisi tietunnelia ja moottoritietunnelien tekniikan käyttöönottovaiheessa testaukset ovat vaatineet ennakoitua enemmän aikaa, minkä vuoksi olemme päättäneet ottaa pienen aikalisän tien liikenteelleottoon."

Runsaan 50 kilometrin mittaisesta tieosuudesta peräti kymmenesosa eli yhteensä 5,2 kilometriä kulkee kalliotunneleissa. Tunneleita on hankkeessa käytetty runsaasti, koska ne lieventävät tien ympäristövaikutuksia muun muassa säästämällä arvokkaita kulttuurimaisemia ja mahdollistamalla eläinten entistä vapaamman liikkumisen.

Hankkeen tunnelitekniikka on hyvin edistyksellistä. Telematiikkajärjestelmä kerää tietoa tien liikenne- ja keliolosuhteista ja valvoo turvallisuutta. Liikenteenhallintaan käytetään pitkälle automatisoituja ohjauslaitteita. Järjestelmän avulla voidaan antaa tarkkoja liikennetiedotteita, ohjata liikennettä sekä hallita mahdolliset häiriötilanteet turvallisesti ja tehokkaasti.

E18 Muurla–Lohja -hankkeessa on rakennettu muun muassa 51,3 kilometriä uutta moottoritietä, 7 moottoritietunnelia, 8 eritasoliittymää ja 75 siltaa. Hankkeen rakennustyöt on viety läpi kolmessa vuodessa, kun alunperin tavoiteaika oli neljä vuotta. Yhteiskunnallisen hyödyn siitä, että tie valmistuu vuotta aikaisemmin, on arvioitu olevan 17 miljoonaa euroa.

Hanke on toteutettu elinkaarimallilla, jossa Tiehallinto ostaa palveluntuottajalta Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä tien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Tieyhtiö vastaa myös hankkeen rahoituksesta. Skanska on osakkaana sekä Tieyhtiö Ykköstiessä että rakennus- ja ylläpitotöistä vastaavassaTyöyhteenliittymä E18:ssa.