c

E18 Muurla–Lohja-moottoritiellä korjataan kalliosortuman kohtaa turvallisemmaksi

Lehdistötiedotteet 22.6.2010 0.00 CET

E18 Muurla–Lohja-moottoritien Muurla–Hepomäki-osuudella poistetaan kiveä kallioleikkauksesta, jossa sattui sunnuntaina 23.5. sortuma. Sortuma ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

”Poistamme nyt lisää kalliota itse leikkauksesta, jottei vastaavaa pääse tapahtumaan uudelleen ja voimme varmistaa tielläliikkujien turvallisuuden. Lisäksi poistamme maa-ainesta kallioleikkauksen päältä, jotta saamme kalliopinnan näkyviin ja voimme tutkia, onko kalliossa halkeamia ja kuinka pitkälle ne ulottuvat. Tämän jälkeen geologit arvioivat, louhitaanko kallioleikkauksesta lisää kiveä pois vai vahvistetaanko sitä pulttauksin”, kertoo Tieyhtiö Ykköstien toimitusjohtaja Tom Schmidt.

Heti sortuman tapahduttua tien rakentanut ja kunnossapidosta vastaava Työyhteenliittymä E18 kävi läpi sortumakohdan ja pudotti alas irtokivet, jotka olisivat saattaneet pudota myöhemmin alas. Välitöntä sortuman riskiä kyseisessä kallioleikkauksessa ei enää ole.

Yksi kaista joudutaan sulkemaan joksikin aikaa

Korjaustoimenpiteiden vuoksi rakennetaan vanhalta Ykköstieltä kallioleikkauksen yläpuolelle johtava väliaikainen työmaatie, jota pitkin työkoneet pääsevät kallioleikkauksen päälle.

Kun kallioleikkausta louhitaan tai pultataan, moottoritiellä joudutaan sulkemaan tielläliikkujien turvallisuuden takaamiseksi töiden ajaksi Helsingin suuntaan vievän ajoradan kallioleikkauksen puoleinen kaista. Räjäytystöiden aikana liikenne joudutaan kuitenkin pysäyttämään kokonaan. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Muutkin kallioleikkaukset tarkastetaan

”Kallio, jolla sortuma tapahtui, koostuu Etelä-Suomessa tyypillisistä kivilajeista eli graniitista ja kiillegneissistä. Kallion rakoilu on kyseisessä kohdassa epäedullisesti suuntautunut ja rakoilu on muodostanut sortuvan lohkon. Lohkon sortumista ovat edesauttaneet runsaat sateet sekä kallion raoissa tapahtunut veden jäätyminen ja sulaminen”, sanoo kalliorakennussuunnittelija, yksikön päällikkö Harri Kuula WSP Finland Oy:stä. Työyhteenliittymä E18 käyttää WSP:tä asiantuntijana kallioleikkausten läpikäymisessä.

”Välittömästi sortuman jälkeen teimme maastokartoituksen, mutta lisäksi käymme kesän aikana läpi myös tien kaikki muut kallioleikkaukset, jotta tiedämme, tarvitaanko niiden kohdalla lisätoimia”, Schmidt kertoo.

Kallioleikkauksia valvotaan huoltotoimien yhteydessä

Loppuvuodesta 2008 ja alkuvuodesta 2009 Työyhteenliittymä E18 tutkitutti koko Muurla–Lohja-tieosuuden kallioleikkaukset, joita vahvistettiin monin paikoin. Lisäksi useista kohdista poistettiin mahdollisessa sortumavaarassa olevia kiviä. Lohkeamisvaarassa olevien kallioseinämien kohtien tunnistaminen on kuitenkin vaikeaa, eikä siihen ole olemassa täysin varmaa menetelmää. Leikkauksia tarkkaillaan jatkuvasti osana moottoritien normaalia kunnossapitoa.

Liikennevirasto on tilannut palveluntuottajalta Tieyhtiö Ykköstie Oy:ltä E18-moottoritien Muurla–Lohja-osuuden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vuoteen 2029 asti. Skanska ja Lemminkäinen ovat osakkaina sekä Tieyhtiö Ykköstiessä että rakennus- ja ylläpitotöistä vastaavassa Työyhteenliittymä E18:ssa.

Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.

Lisätietoja:

24.6.2010 asti: Tieyhtiö Ykköstie Oy, toimitusjohtaja Tom Schmidt, Contact, puh. 020 719 2531

25.6.2010 lähtien: Skanska Infra Oy, yksikönjohtaja Jyrki Karinen, Contact, puh. 020 719 3184

Liikennevirasto, yksikön päällikkö Magnus Nygård, Contact, puh. 020 637 3576