c

Skanskan tulos Suomessa ja Virossa 2011

Lehdistötiedotteet 8.2.2012 14.51 CET
  • Skanska Oy -konsernin liikevaihto oli 15 % edellisvuotta suurempi.
  • Rakentamispalveluiden tulos oli tappiollinen. Tulosta rasittivat tappiolliset projektit sekä tase-erien alaskirjaukset.
  • Asuntomyynti koheni, ja asuntoprojektikehityksen tulos oli hyvä.
  • Tilauskanta oli vuoden lopussa 15 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
EUR milj. 2011 2010
Liikevaihto  1016,8  882,8
Liikevoitto/-tappio  -23,0  10,2
- prosenttia liikevaihdosta  -2,3  1,2
Tulos rahoituserien jälkeen       -22,7  8,8
Tulouttamaton tilauskanta  741,7  646,1
Saadut tilaukset  933,3  897,1

 

Konsernin liikevaihto vuonna 2011 kasvoi 15 prosenttia ja oli 1016,8 miljoonaa euroa (882,8). Asuntoprojektikehityksen liikevaihto kasvoi, samoin rakentamispalveluiden liikevaihto niin talonrakentamisen kuin infrarakentamisen osalta. Myös Viron liikevaihto kasvoi.

Infrarakentamisen liikevaihtoa kasvatti osaltaan Soraset Yhtiöt, joka on yhdistetty Skanska-konsernin lukuihin marras-joulukuun osalta.  Skanska osti Soraset Yhtiöt marraskuun alussa 2011. Soraset täydentää Skanskan infra-alan palveluita ja laajentaa maantieteellistä kattavuutta.

Konsernin raportoitu liiketulos oli -23,0 miljoonaa euroa (10,2) eli -2,3 prosenttia liikevaihdosta (1,2 prosenttia). Asuntoprojektikehityksen liikevoitto oli 18,6 miljoonaa euroa (17,7) eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta (7,1). Rakentamispalveluiden liiketulos oli -38,6 miljoonaa euroa (-6,7) eli -4,3 prosenttia liikevaihdosta (-0,9). Tulosta rasittivat tappiolliset, pääasiassa vuoden 2011 aikana päättyneet projektit, varaukset sekä tase-erien, kuten maa-alueiden, alaskirjaukset. Suurin osa alaskirjauksista kytkeytyy Skanskan toimintaan Virossa. Pääosa tappiollista projekteista oli toimitilarakentamisen hankkeita Etelä-Suomen alueella ja Virossa.

Henkilöstömäärä Suomessa ja Virossa vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 3364 henkilöä (2953).


Rakentamispalvelut

 

 

EUR milj.                     2011 2010
Liikevaihto  904,3  711,5

Liikevoitto

 -38,6  -6,7

- prosenttia liikevaihdosta 

 -4,3 %  -0,9 %

 

 

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Kenneth Nilsson kommentoi rakentamispalveluiden tulosta:

”Tulos on yleisesti ottaen erittäin suuri pettymys. Tämä ei ole hyväksyttävää, ja meidän täytyy parantaa toimintaamme. Kuitenkin täytyy pitää mielessä, että meillä on yksiköitä, jotka jo tekevät hyvää tulosta. Lisäksi saatujen tilausten määrä on kehittynyt suotuisasti.”

”Olemme panostaneet erittäin paljon työturvallisuustyöhön, ja tapaturmataajuutemme onkin laskenut. On ollut hieno todeta, että olemme vuonna 2011 saaneet lukuisia työturvallisuuspalkintoja. Suomeen yleiseen tasoon verrattuna työturvallisuustilanteemme on hyvä, mutta maailmanlaajuisessa Skanska-konsernissa emme kuitenkaan ole yltäneet riittäviin tuloksiin. Vuoden 2011 tapaturmataajuus (tapaturmat per miljoona työtuntia) oli 11,9, kun se edellisvuonna oli 14,3.”

”Strategiamme tavoitteena on kannattava kasvu, ja vuonna 2012 keskitymme kahteen asiaan: kannattavuuteen ja työturvallisuuteen. Pyrimme saamaan kaikki yksikkömme kannattaviksi. Työturvallisuudessa tavoitteemme on, että jokainen työntekijä voisi tulla terveenä kotiin joka päivä.”

”Taloudelliset näkymät heikentyivät loppuvuonna, ja epävarmuus on jatkunut. Tämä tarkoittaa, että meidän on seurattava markkinatilannetta tarkasti ja reagoitava nopeasti jos tarpeen. Uusien tilausten määrä kuitenkin kasvoi vuonna 2011 verrattuna edellisvuoteen. Lisäksi viime vuonna ostettu Soraset Yhtiöt on hyvä lisä infratoimintoihimme ja parantaa kilpailukykyämme infrarakentamisessa.”

Merkittäviä hankkeita ovat muun muassa vuonna 2011 valmistuneet Martintorin Ostari Vantaalla, Technopolis Hermia 15B Tampereella ja Palokankeskus III:n toinen vaihe Jyväskylässä. Crusellin silta valmistui Helsinkiin ja Lövön silta Kemiönsaareen. Alkuvuodesta 2012 valmistui Joensuun Tiedepuiston 4. vaihe.

Parhaillaan rakenteilla ovat esimerkiksi Kannelmäen kauppakeskuksen 3. vaihe Helsingissä, Peurungan kylpylän laajennus Jyväskylässä, Alatorin pysäköintihalli Kuopion keskustassa ja Sepänkylän ohikulkutie Vt 8:lle.

Vuonna 2011 Skanskan rakentamien valmistuneiden asuntojen määrä oli 2 225 (2 146), joista omaa tuotantoa 924 (287). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 3 650 (3 710) asuntoa.

Toimitilaprojektikehityksestä vastaavalla Skanska Commercial Development Finlandilla on rakenteilla Helsingin Ruskeasuolle toimistokeskittymä Manskun Rasti, ja Skanskan uuteen pääkonttoriin Skanskataloon muutetaan helmikuun lopussa. Seuraava toimistotalo valmistuu kesällä 2012. Manskun Rastissa on hyödynnetty tietomallintamista (Building Modelling Technology, BIM), ja se palkittiinkin maailman parhaana tietomallinnuskohteena Tekla Global BIM Awards 2011 -kilpailussa.

Viron rakennusmarkkinoilla vuosi 2011 oli edelleen tiukka ja haasteellinen.
Tappiolliset projektit ja alaskirjaukset painoivat tulosta Skanskan Viron-toimintojen osalta. Skanska EMV:n osuus Skanska Oy:n liikevaihdosta on noin kuusi  prosenttia. Vuonna 2011 Virossa valmistui esimerkiksi Haapsalun kulttuurikeskus. Parhaillaan on rakenteilla muun muassa kahden rakennuksen toteuttaminen Tallinnan Teknilliselle yliopistolle Mustamäen kampukselle.


Asuntoprojektikehitys

 

EUR milj.                 2011 2010
Liikevaihto  295,2  248,4

Liikevoitto

 18,6  17,7

- prosenttia liikevaihdosta    

 6,3 %  7,1 %

 

Johtaja Markus Heino kommentoi asuntoprojektikehityksen tulosta:

”Asuntoprojektikehityksen vuoden 2011 tulos oli hyvä. Koko vuoden asuntomyyntitavoite saavutettiin, ja loppuvuonna uusia projekteja käynnistettiin kysyntää vastaavasti. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä on edelleen pieni. Talouden epävarmuustekijöistä johtuen kuluttajien luottamus talouteen on laskenut ja korot ovat pysyneet alhaisella tasolla."

Vuonna 2011 Skanska aloitti Suomessa 1 298 (1 556) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 1 192 (1 138). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 1 906 (1 532) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 29 (39).

Tampereen Härmälänranta on merkittävä aluehanke, jonka toisen vaiheen kehittäminen eteni suunnitelmien mukaan. Alueelle on valmistunut vuoden 2011 loppuun mennessä yli 380 asuntoa. Turussa Skanska ja Wärtsilä Oyj solmivat yhteistoimintasopimuksen Turun Telakkarannasta, jossa ensimmäiset kohteet tuodaan ennakkomarkkinointiin keväällä 2012. Jyväskylän Lutakon alueen rakentaminen jatkuu edelleen ja rantakorttelin viimeisen talon rakennustyöt ovat käynnistymässä. Vapaa-ajan asuntoja on rakenteilla Saariselälle ja Laukaan Peurunkaan.

 Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asunto- ja toimitilaprojektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys.

 Skanskan toimitilaprojektikehityksen Suomen luvut Skanska AB raportoi osana pohjoismaista Skanska Commercial Development Nordic -yksikköä ja elinkaarihankkeiden luvut osana Skanska Infrastructure Development -yksikköä.

 Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos huomioidaan segmenttiraportoinnissa myytyjen asuntojen osalta.

 Lisätietoja:

Rakentamispalvelut: Skanska Oy, toimitusjohtaja Kenneth Nilsson,

puh. 020 719 2504, Contact

Rakentamispalvelut: Skanska Oy, talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 020 719 2768, Contact

Asuntoprojektikehitys: Skanska Kodit, johtaja Markus Heino, puh. 020 719 2282, Contact