c

Skanska mukana merkittävässä kansainvälisessä tutkimusprojektissa – rakennusten energiankulutusta on mahdollista supistaa 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä

Lehdistötiedotteet 27.4.2009 0.00 CET

Rakennettu ympäristö käyttää enemmän energiaa kuin mikään muu sektori maailmassa. Rakennusten osuus kaikesta energiankulutuksesta on noin 38 prosenttia, kun teollisuuden osuus on 33 prosenttia ja liikenteen 26 prosenttia. Jos rakennus- ja kiinteistöalan toimijat käynnistäisivät yhdessä maailmanlaajuisen ohjelman energiankulutuksen vähentämiseksi, rakennusten energiankulutusta pystyttäisiin vähentämään 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Näin päästäisiin tilanteeseen, jossa rakennukset tuottavat tai ottavat talteen yhtä paljon energiaa kuin kuluttavat.

Nämä tulokset esitetään tuoreessa tutkimusraportissa Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings. Raportin on julkaissut 27.4. kestävää kehitystä edistävä World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Kyseessä on tähän mennessä perusteellisin tutkimus rakennusten energiatehokkuuden kohentamisesta, ja tulokset kattavat niin vanhan rakennuskannan kuin uudisrakentamisenkin. Skanska on yksi niistä 14 maailmanlaajuisesti toimivasta yrityksestä, jotka ovat osallistuneet raportin laatimiseen. Skanska on myös ainoa osallistuja Pohjoismaista sekä joukon ainoa rakennusalan yritys.

”Koska rakennukset käyttävät elinkaarensa aikana enemmän energiaa kuin mikään muu sektori, ne ovat merkittävä ilmastonmuutosta vauhdittava tekijä. Jos toimiin ei ryhdytä heti, tuhansia uusia rakennuksia rakennetaan ilman, että niissä otetaan energiatehokkuutta huomioon riittävällä tavalla. Lisäksi miljoonat olemassa olevat rakennukset, joiden energiatehokkuus on huono, käyttävät edelleen liikaa energiaa vuonna 2050”, sanoo Johan Karlström, Skanska AB -konsernin pääjohtaja.

Energy Efficiency in Buildings -tutkimushanke perustuu laajaan kansainväliseen selvitystyöhön. Siihen liittyy myös edistyksellinen simulointimalli, jonka avulla voidaan analysoida miljoonien vanhojen ja uusien rakennusten energiankulutusta ja ennustaa kehityskulkuja vuoteen 2050 asti. Mallin avulla tutkijat ovat tunnistaneet energiatehokkuuden kannalta parhaan mahdollisen yhdistelmän vaihtoehdoista, jotka liittyvät rahoitukseen, teknologiaan ja julkisen sektorin sääntelyyn sekä alan toimijoiden ja rakennusten käyttäjien käyttäytymiseen. Tutkimushankkeen tuloksena syntyikin joukko toimintasuosituksia:

• Rakennusmääräyksiä ja rakennusten energiatodistuksia tulee käyttää energiankulutuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. • On käytettävä kannustimia ja hintasignaaleja energiatehokkaiden investointien edistämiseksi. • On suosittava sellaisia suunnitteluratkaisuja ja innovaatioita, joissa energiatehokkuus otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. • On kehitettävä ja käytettävä uutta teknologiaa, jotta energian säästäminen helpottuu päivittäisessä toiminnassa. • Alan henkilöstön kykyä ja mahdollisuuksia säästää energiaa on parannettava. • Ihmisten tietoisuutta energiankulutuksesta on lisättävä.

“Tutkimus osoittaa, että energiankulutuksen vähentämiseksi huomattavasti on ryhdyttävä heti toimiin. Jotta riittäviin tuloksiin päästäisiin, tarvitaan maailmanlaajuinen yhteinen, koordinoitu ohjelma. Skanska yhtyy tähän näkemykseen, ja olemme jo ryhtyneet toteuttamaan joitakin niistä toimintasuosituksista, joita tutkimusraportissa luetellaan. Arvioimme parhaillaan, kuinka voimme tehostaa omia toimiamme”, sanoo Karlström.

Skanska käyttää ympäristöluokitusjärjestelmiä kuten EU GreenBuilding- ja LEED®-luokituksia supistaakseen rakennusten energiankulutusta ja on myös saanut pohjoismaisen joutsenmerkin Uniqhus-taloilleen Ruotsissa. Lisäksi Skanska kouluttaa laajasti työntekijöitään energiatehokkuusasioissa ja siinä, miten yrityksen työntekijät voivat säästää energiaa käyttämissään toimitiloissa. Myös tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi tutkitaan parhaillaan.

Myöhemmin tänä vuonna Skanska ja muut tutkimusprojektissa mukana olleet yritykset sitoutuvat uusiin toimiin energiatehokkuuden lisäämiseksi ohjelmajulistuksessa, joka liittyy nyt julkaistuun tutkimusraporttiin.

Tutkimusraportin laadintaan on osallistunut Skanskan palveluksessa Suomessa työskentelevä hollantilainen Roy Antink, joka kuuluu Skanska AB -konsernin ympäristötehokkaan rakentamisen työryhmään. Antink valittiin mukaan raportin kirjoittajaryhmään kokemuksensa ansiosta: hän on aikaisemmin työskennellyt World Economic Forumin palveluksessa sekä yli 10 vuotta energiateollisuuden projektikehityspalvelujen parissa.