c

Päällystystöitä Lahden moottoritiellä

Lehdistötiedotteet 12.5.2000 12.13 CET

"Ulkoinen tiedote 12.5.2000

Tielaitos ja Tieyhtiö Nelostie Oy allekirjoittivat 19.3.1997 valtatie 4:n osuutta Järvenpää-Lahti koskevan 15 vuoden palvelusopimuksen moottoritietasoisesta tienpitopalvelusta yksityisrahoituk-sella.

Moottoritien pohjoiseen johtava ajorata Järvenpäästä Mäntsälä P:hen saa lopullisen pääl-lysteen tänä kesänä. Työn aikana kiinnitetään liikenneturvallisuuteen erityistä huomiota. Päällystystyöt aloitetaan maanantaina 15.5.2000 ja valmistuvat heinäkuun puoliväliin mennessä. Päivittäinen työaika on 6.00-20.00. Perjantaisin työt lopetetaan jo kello 14.00.

Uusi ajorata otettiin käyttöön kahdella asfalttikerroksella ja alkuperäisen suunnitelman mukai-sesti ajorata päällystetään kolmannella päällystekerroksella kahden talvikauden jälkeen. Mootto-ritien osuus Mäntsälä P – Lahti tullaan vastaavasti päällystämään kesällä 2001.

Asfaltointityöt toteuttaa Tieyhtiö Nelostie Oy:lle Työyhteenliittymä Tekra-Skanskan alihankkija-na Asfaltti-Tekra Oy.

Työyhteeliittymä Tekra-Skanskan projektipäällikkö Juhani Ilmonen: ""Tämä kolmas päällystekerros tehdään kulutusta kestäväksi käyttäen asfaltin runkoaineena erit-täin kovaa, kalliosta murskattua kiveä sekä parasta asfalttialan asiantuntemusta. Näin saadaan ta-sainen ja pitkäikäinen päällyste, jolla on hyvä ajaa.""

Päällystettävässä kohteessa nopeusrajoitus on 50 km tunnissa ja yön / viikonlopun aikana 80 tai 100 km tunnissa. Valmiiksi päällystetyllä osalla nopeusrajoitus on 100 km tunnissa ja ajorata-merkintätöiden jälkeen normaali 120 km tunnissa.

Lisätietoja :

Työyhteenliittymä Tekra-Skanska Projektipäällikkö Juhani Ilmonen, puh. 019-689 71149 tai 0500-412 913

Tieyhtiö Nelostie Oy Toimitusjohtaja Tom Schmidt, puh. 09-615 221

www.tieyhtionelostie.fi

"