c

Skanska halutuin rakennusalan työnantaja 2014 Universumin Ammattilaiset -tutkimuksessa

Lehdistötiedotteet 26.11.2014 8.50 CET

Skanska on Universumin Ammattilaiset -tutkimuksen mukaan 13. halutuin työnantaja tekniikan alan korkeakoulutettujen ammattilaisten keskuudessa ja rakennusalan halutuin työnantaja.

Työnantajakuvan tutkimus- ja konsultointiyritys Universum julkisti 26.11.2014 suomalaisten korkeakoulutettujen ammattilaisten ihannetyönantajat vuonna 2014.

”Ammattilaiset-tutkimuksessa menestyneitä työnantajia luonnehtii neljä asiaa: yrityksen menestys vaikeana taloudellisena aikana, työn merkityksellisyys, oman alansa edelläkävijyys sekä hyvät mahdollisuudet sovittaa yhteen työ ja vapaa-aika. Tutkimuksen yksi keskeisiä tuloksia on, että taloudellisesti epävarmoina aikoina johtamisen uskottavuus ja vakuuttava strateginen suunta nostavat yrityksen houkuttelevuutta myös työnantajana, ” kertoo Universumin Suomen maajohtaja Jonna Sjövall.

Tutkimukseen vastasi 8 966 yliopisto- ja korkeakoulutettua ammattilaista. Vastaukset kerättiin touko- ja lokakuun 2014 välisenä aikana. Keskimäärin tutkimuksen vastaajilla on 7 vuoden työkokemus ja he ovat 33-vuotiaita.

”Universumin tutkimuksessa nousi esiin samoja asioita, joiden parissa olemme Skanskassa tehneet pitkään töitä. Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi ovat keskeisiä tekijöitä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. On hienoa huomata, että tehty työ näkyy myös ulospäin. Universumin tutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaisia tuoreen henkilöstötutkimuksemme kanssa”, sanoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä.

”Yleinen työtyytyväisyytemme on noussut viime vuosien aikana, ja tänä syksynä toteutetun henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella melkein 80 % skanskalaisista kokee olevansa kokonaisuudessaan tyytyväisiä Skanskaan yrityksenä ja työnantajana. Erityisesti työhyvinvoinnin arviot ovat nousseet”, kertoo Mettälä.

”Vastuullisuusnäkökulma ei Universumin tutkimuksen mukaan korostunut rakennusalan kohdalla, mutta myös sen merkitys kasvanee tulevaisuudessa. Opiskelijoiden keskuudessa näkyy jo selvästi, että tärkeinä työnantajan houkuttelevuustekijöinä korostuvat työn merkityksellisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Skanska on tehnyt jo pitkään työtä niin liiketoiminnan eettisyyden kuin työturvallisuuden edistämiseksi, ja uskonkin, että asiakkaamme tulevat korostamaan näitä asioita yhä enemmän”, Mettälä toteaa.

Universum on kansainvälinen työnantajakuvaan erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyritys, joka tutkii yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden sekä korkeakoulutettujen ammattilaisten työelämänäkemyksiä ja työnantajapreferenssejä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, 040 504 4855, kirsi.mettala[at]skanska.fi

Skanska Oy, henkilöstön kehityspäällikkö Aija Harju, puh. 050 561 1669, aija.harju[at]skanska.fi

Universum Finland, maajohtaja Jonna Sjövall, puh. 050 349 0602, jonna.sjovall[at]universumglobal.com

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.