c

Pääkaupunkiseudulla hyödynnetään rakennusjätettä

Lehdistötiedotteet 13.6.2001 9.59 CET

TIEDOTE 13.6.2001

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA PANOSTETAAN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISEEN

Pääkaupunkiseudun Rakennusjäte Oy rakennuttaa rakennusjätteen käsittelylaitoksen Espoon Ämmässuolle. Laitoksen toimittaa lahtelainen Rumen Oy, ja rakennusurakoitsijana toimii NCC Finland Oy.

Pääkaupunkiseudun Rakennusjäte Oy on YTV:n, Skanskan ja NCC:n omistama, v.1999 perustettu, rakennusjätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja hyödyntämiseen keskittyvä yritys.

Laitoksen rakentamisesta käytiin kansainvälinen tarjouskilpailu, johon osallistui 9 yritystä eri puolilta Eurooppaa. Tarjotuista vaihtoehdoista Rumen Oy:n laitosmalli todettiin teknis-taloudellisessa vertailussa parhaaksi. Rumen Oy on jätteenkäsittelylaitosten toteutuksiin erikoistunut yritys, jonka päätuotteita ovat kierrätyspolttoaineen valmistuslaitokset ja orgaanisen jätteen käsittelylaitokset.

Laitoksen rakentaminen alkaa välittömästi. Laitoksen valmistuessa vuonna 2002 siinä tullaan käsittelemään vuosittain noin 50.000 tonnia sekalaista rakennusjätettä ja 20.000 tonnia alkulajiteltua rakennuspuujätettä. Laitoksessa rakennusjätteestä erotellaan pois mm. biojäte, lasi, kivet ja tiilet sekä erilaiset metallit. Polttokelpoiset osat jätteistä murskataan, ja niistä saadaan lämpöarvoltaan turpeen veroista polttoainetta, jota voidaan polttaa sivuvirtapolttona nykyaikaisissa kattilalaitoksissa.

Laitoksen suunnittelussa on erityisesti huomioitu nykyiset vaatimukset meluhaittojen torjunnan, pölynpoiston ja paloturvallisuuden suhteen. Laitoksen rakentaminen on osa suomalaisen jätehuollon kehitystä siihen suuntaan, että tulevaisuudessa kaikki yhdyskuntajäte tullaan käsittelemään laitosmaisesti ja pääosa siitä tullaan hyödyntämään joko energiana tai uusiokäytössä.

Lisätietoja:

Rumen Oy Olli Makkonen, puh. 050 5280229, Contact

Pääkaupunkiseudun Rakennusjäte Oy Pertti Schröder, puh. (09) 6152 8113, Contact

NCC Finland Oy Esa Rissanen, puh. (09) 5075 626 Contact Kuva kohteesta: www.pressi.com