c

Skanskan talonrakennustyömaat kärjessä Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Lehdistötiedotteet 14.2.2012 15.02 CET

Skanskan Vantaalle rakentamat KOy Martintorin liiketilat palkittiin turvallisimpana talonrakennustyömaana, ja Skanskan As Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 25 / KOy Hesperian tornien pysäköinti arvioitiin kakkossijalle. Skanska Talonrakennus sijoittui kolmanneksi talonrakennusyritysten sarjassa ja Skanskan Infra niinikään kolmanneksi Infra-alan yritysten sarjassa.

 

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2011 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin kunniakirjoin 14.2.2012 Helsingissä.

 Talonrakennusyritysten sarjassa Skanska Talonrakennus sijoittui kolmanneksi samoin kuin Skanska Infra Infra-alan yritysten sarjassa.

Arviointikohteina yritysten välisessä sarjassa olivat työmaiden turvallisuuden taso TR- ja MVR- mittareilla mitattuna ja yrityksessä sattuneiden vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapa-turmien määrä sekä henkilösuojaimien ja henkilötunnisteen käyttö.

 Talonrakennustyömaista palkittiin turvallisimpana Skanska Talonrakennuksen Etelä-Suomen toimitilarakentamisen Vantaalle rakentamat KOy Martintorin liiketilat ja toiseksi tuli saman yksikön kohde kohde As Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 25 / KOy Hesperian tornien pysäköinti.

Työmaiden välisessä sarjassa paremmuus arvioitiin TR -indeksien perusteella. Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat. 

Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein / väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin -havainnot).

 Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry.