c

Skanskan suunnitelma voitti Hoasin urakkakilpailun opiskelija-asunnoista Espoossa

Lehdistötiedotteet 29.5.2009 0.00 CET

Skanska voitti Hoasin urakkakilpailun, jossa se rakentaa Espoon Matinkylään 113 uutta opiskelija-asuntoa suunnitelmansa pohjalta. Kohteen huoneistoala on noin 5 300 m2, ja urakan arvo on noin 11 miljoonaa euroa. Kohteeseen tulee yksiöitä, solu- ja perheasuntoja sekä pysäköintihalli. Asuintalot sijaitsevat Matinkylän tulevan metroaseman vieressä.

”Hoas käynnisti maaliskuussa 2009 opiskelija-asuntokohteensa suunnittelukilpailun, jossa käytettiin niin sanottua ranskalaista urakkakilpailumallia. Mallissa urakoitsija vastaa sekä kohteen suunnittelusta että toteutuksesta annettujen lähtötietojen mukaisesti. Tavoitteena oli saada hyviä opiskelija-asuntoja kohtuulliseen hintaan ja löytää muutoinkin asetettuja vaatimuksia vastaava kokonaisratkaisu”, toteaa Hoasin toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi.

”Parhaaksi kokonaisuudeksi arvioitiin raadin yksimielisellä päätöksellä Skanska Talorakennus Oy:n Campus Doctrina -niminen ehdotus, jonka ansioina pidettiin erityisesti asuintilojen viihtyisyyttä sekä onnistunutta ja tehokasta tilankäyttöä, suojaisaa pihaa sekä rakennusten energiatehokkuutta”, jatkaa Valkjärvi.

Kilpailuun arvosteluraati muodostui Hoasin, ARA:n ja Espoon kaupungin edustajista. Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. Hoasin mukaan kaikki ehdotukset olivat hyviä ja täyttivät asetetut lähtövaatimukset.

Rakennuskustannusten yläraja oli määritelty asuntojen ja asumista palvelevien yhteistilojen osalta. Arviointiperusteissa kiinnitettiin erityistä huomiota ratkaisujen laatutasoon, tilaratkaisuiden toimivuuteen ja tehokkuuteen sekä energia- ja elinkaarikustannuksiin. Kokonaisratkaisun tuli täyttää lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen ARA:n laatu- ja kustannusraamit.

”Hoas on pitkäaikainen ja hyvä asiakkaamme, ja olemme erittäin iloisia, että pääsemme toteuttamaan tämän kohteen kyseisellä tavalla. Skanska on aiemminkin tehnyt asuntokohteita ranskalaisella urakkamallilla muun muassa Otaniemen Teekkarikylään. Toivomme, että jatkossa urakkakilpailumallit, joissa on rakentamista laajempaa vastuuta, yleistyvät. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus keskittyä hankkeen toiminnallisiin vaatimuksiin ja meillä puolestaan on mahdollisuus käyttää laajasti osaamistamme kustannus- ja energiatehokkaiden ratkaisujen synnyttämiseen", toteaa Skanskan Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikön aluejohtaja Tuomas Särkilahti. Pääsuunnittelijana on toiminut Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy, jonka kanssa Skanskalla on useita yhteisiä toteutettuja hankkeita. Myös kohteen muut suunnittelijat ovat Skanskalle tuttuja kumppaneita.

”Arkkitehtuuriltaan Matinkylän opiskelija-asunnot edustavat yksinkertaista ja ajatonta uusfunktionalismia. Talot poikkeavat muista vastaavista kohteista siinä, että samankaltaiset asunnot on ryhmitelty erikseen: yksiöt ja soluasunnot on koottu samoihin rappuihin ja perheasunnot omiinsa. Halusimme palvella erilaisia elämäntyylejä ja -vaiheita mahdollisimman hyvin. Lisäksi yhteistilat ovat laadukkaat. Rakennuksesta löytyy esimerkiksi suuri polkupyörävarasto sekä katolla näköalasaunaosasto”, kertoo Vuorelma Arkkitehtien toimitusjohtaja Heikki Vuorelma.

Mikäli rakennuslupaprosessi etenee ripeästi, alkavat rakennustyöt elokuussa ja kohteen on määrä valmistua syyskuussa 2010.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Tuomas Särkilahti, Toimitusjohtaja