c

Skanskan tienrakennuskohteita kesällä 2006

Lehdistötiedotteet 7.6.2006 14.11 CET

Kesän aikana Skanska Tekra rakentaa ja perusparantaa teitä ja siltoja ympäri Suomen.

E18 Lohja–Lohjanharju-moottoritieosuus avattiin liikenteelle joulukuussa 2005. Kesän aikana tehdään viimeistely-, vihertöitä ja asfaltointia. Entisen valtatie 25:n, nykyisen 1125-tien ja Venteläntien parantamistyöt ovat käynnissä. Nopeusrajoituksia on koko urakka-alueella.

Kokkolan satamatiellä on kiivain rakennuskausi menossa. Urakka alkoi elokuussa 2005, ja tavoitteena on avata tie syksyllä 2006 liikenteelle. Viimeistelytöitä jatketaan keväällä 2007.

Valtatie 5:lla välillä Joroinen–Varkaus tehdään kesän aikana viimeistelytöitä, esim. viher- ja päällystystöitä. Tie avattiin liikenteelle lokakuussa 2005.

Valtatie 4:lla välin Hirvaskangas–Äänekoski parannustyöt jatkuvat. Kesän aikana rakennetaan ohituskaista Äänekoskelta etelään päin. Työn alla on myös risteyssilta Äänekosken kupeessa. Urakka-alueella on voimassa 50 km:n nopeusrajoitus. Urakka alkoi kesäkuussa 2005, ja koko tieosuus on valmis lokakuussa 2006.

Toukokuussa alkoi Virroilla Virtaintien rakentamishanke. Tie on Virtain kaupungin pääkatu. Urakassa on paljon vaativia yksityiskohtia, ja kohde on liikenteellisesti vaativa. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2007.

Lokakuussa 2005 alkaneet E18 Muurla–Lohja-moottoritien rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Töitä tehdään parhaillaan noin 40 kohteessa. Skanska Tekra Oy on mukana työyhteenliittymä E18:ssa, joka vastaa tien suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotöistä.

Siltojen korjaustöitä käynnissä

Pohjois-Suomessa on menossa usean sillan korjaustyöt. Valtatie 4:n Oulujoen siltojen korjauksissa on tänä kesänä vuorossa Itäisen sillan korjaustyöt. Liikenne siirretään läntiselle sillalle. Urakka valmistuu lokakuussa 2006. Uuden entistä ehomman ilmeen saavat myös Kalkkimaanradan ylikulku Keminmaassa, Kaakamojoen silta Torniossa ja Karinnivan silta Ylitorniossa

Helsingin Kalliossa on menossa Wallininkadun sillankorjausurakka. Korjaustöiden takia tehdään liikennejärjestelyjä. Silta on osittain suljettuna, ensimmäisen vaihe kestää 5.–30.6.2006 ja toinen vaihe 1.–30.7.2006. Kiertotiet opastetaan liikennemerkein. Työt valmistuvat syyskuussa 2006.

Helsingin metrosilloista remontoidaan kolme. Kesän aikana Työn alla ovat Sahaajakadun ja Siilitien eteläiset metrosillat. Korjaustyöt valmistuvat lokakuussa 2006.

Kesän tietöistä lisätietoja: www.tiehallinto.fi

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy Aluejohtaja Ville Saksi (Etelä-Suomi), puh. 040 823 2086, Contact Aluepäällikkö Antti Korhonen (Sisä-Suomi), puh. 040 5298 306, Contact Aluejohtaja Ari Huovila, (Pohjois-Suomi), puh. 050 4656 119, Contact

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Merja Vuoripuro, puh. (09) 6152 2426, Contact

www.skanska.fi