c

Epäillyn asfalttikartellin käsittely alkoi markkinaoikeudessa

Lehdistötiedotteet 16.11.2006 18.04 CET

"Asfalttialalla epäiltyä kartellia koskevan jutun suullinen käsittely todistajankuulusteluineen alkoi markkinaoikeudessa 14. marraskuuta 2006. Laajan ja monimutkaisen jutun tutkinta käynnistyi jo vuonna 2002, ja tutkimukset ovat kohdistuneet myös Skanska Asfaltin toimintaan.

Tutkimustensa perusteella Kilpailuvirasto jätti markkinaoikeudelle maaliskuussa 2004 esityksen, jonka mukaan seitsemän asfalttialan yritystä, näiden muassa Skanska Asfaltti, olisi harjoittanut kiellettyä hinta- ja tarjousyhteistyötä sekä markinoiden jakamista vuosina 1994–2002.

Skanska Oy:n varatoimitusjohtajajan, lakiasiasioista vastaavan Jari Langin mukaan Skanska Asfaltin osalta syytökset kohdistuvat sen hankkimiin yrityksiin ja pääasiassa aikaan, jolloin Skanska ei vastannut näiden hallinnosta. Kauppojen jälkeenkin yhtiöt jatkoivat entisen operatiivisen johdon alaisina. Skanska Asfaltin toiminta nykyisessä laajudessaan alkoi vasta vuoden 2001 alussa, kun Asfaltti-Tekran ja kolmen muun ostetun asfalttiyrityksen liiketoiminnat oli yhdistetty.

""Tiedossamme ei ole, että Skanska tai Skanskan toimihenkilöt olisivat osallistuneet kuvatunlaiseen kartellitoimintaan tai muuhunkaan kiellettyyn kilpailunrajoitukseen. Skanska on siten kiistänyt Kilpailuviraston syytökset kokonaisuudessaan perusteettomina"", Jari Lanki sanoo.

""Skanska suhtautuu liiketoimintaetiikkaan hyvin vakavasti emmekä hyväksy mitään kielletyn ja laittoman toiminnan muotoja. Siksi pidämme tärkeänä asian selvittämistä perusteellisesti"", Jari Lanki painottaa.

Markkinaoikeuden päätös on odotettavissa vuoden 2007 kesään mennessä. Päätöksen jälkeen osapuolilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten lopullisen ratkaisun saaminen kestänee vielä pitkään.

Lisätietoja antaa Jari Lanki, varatoimitusjohtaja, Skanska Oy puh. 0400 422 443

Merja Vuoripuro, viestintäpäällikkö, Skanska Oy puh. 040 587 2642 "