c

E18 Muurla–Lohja-moottoritien rakennustyöt etenevät aikataulussa - 900 päivää moottoritien avaamiseen

Lehdistötiedotteet 22.5.2006 14.49 CET

Lokakuussa 2005 alkaneet E18 Muurla–Lohja-moottoritien rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Töitä tehdään tällä hetkellä noin 40 kohteessa.

Rakennustyöt ovat keskittyneet maa- ja kalliorakenteiden, siltojen sekä työmaatieyhteyksien tekoon. Kallioleikkauksia on louhittu jo yli miljoona kuutiota. Sillanrakennustyöt ovat käynnissä 14 siltapaikalla ja 9 sillan kannet on betonoitu.

Projektilla työskentelee tällä hetkellä yli 520 henkilöä ja työkoneita on noin 200. Työntekijämäärän on arvioitu nousevan loppuvuoteen mennessä noin 800 työntekijään.

Työmaalla kuljetetaan päivittäin keskimäärin noin 60 000 tonnia kivi- ja maa-ainesta, mikä on noin 3 000 kuorma-autolastia.

Lohjalla parhaillaan rakennettava Karnaisten tunneli on valmistuessaan Suomen pisin maantietunneli, pituudeltaan 2 200 metriä. Karnaisten tunnelin louhinta on edistynyt noin 300 metriä. Tähän mennessä hank-keen tunneleita on louhittu yhteensä yli 700 metriä. Moottoritien tunnelit ovat kaksoistunneleita, jolloin louhittavaa tunnelia on noin 10 400 metriä.

Liikenteelle tie avataan marraskuussa 2008, jonka jälkeen koko tie-osuus Turun ja Helsingin välillä on moottoritietä.

Suomen suurin tiehanke

Rakennettava E18 Muurla–Lohja-moottoritie on pituudeltaan 51,3 kilometriä. Osuudelle tulee seitsemän maantietunnelia, 76 siltaa ja kahdeksan eritasoliittymää. Sopimuksen kokonaisarvo on 638 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on 299 miljoonaa euroa.

Mittava yksityisen ja julkisen sektorin yhteishanke

E18 Muurla–Lohja-moottoritie toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin välisenä elinkaarihankkeena. Tiehallinto ostaa Tieyhtiö Ykköstieltä tien suunnittelun, rakentamisen, rahoituksen ja kunnossapidon yhdellä palvelusopimuksella.

Tien suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotyöt Tieyhtiö Ykköstie Oy teettää Työyhteenliittymällä E18, jonka muodostavat Skanska Tekra Oy sekä Lemcon Oy.

Tiehallinto maksaa Tieyhtiö Ykköstielle palvelumaksua siitä alkaen, kun tie on valmis ja liikenteen käytössä. Palvelumaksun suuruus on sidottu tien käytettävyyteen ja palvelun laatuun. Sopimuskauden jälkeen tie luovutetaan korvauksetta Tiehallinnolle sovitussa kunnossa. Lisätietoja

www.ykkostie.net

Toimitusjohtaja Tom Schmidt, Tieyhtiö Nelostie Oy, puh. 0400 449 656 Projektijohtaja Esko Mulari, Työyhteenliittymä E18, puh. 0400 406 723 Projektijohtaja Matti Vehviläinen, Tiehallinto, puh. 0400 833 119, projektivastaava Juha Sillanpää, Tiehallinto, puh. 0400 821 593,