c

Vantaan vankila harjakorkeudessaan

Lehdistötiedotteet 15.6.2001 11.58 CET

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto tiedottaa

Julkaistavissa 15.6.2001

Vantaan vankila harjakorkeudessaan

Vantaan Itä-Hakkilaan rakennettava uusi tutkintavankila, Vantaan vankila on saavuttanut harjakorkeuden. Harjannostajaisia juhlitaan perjantaina 15.6.2001. Rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja Katajanokalla sijaitseva vanha tutkintavankila pääsee muuttamaan Vantaalle aikataulun mukaisesti ensi keväänä.

Vantaan vankilan rakennuttajana on Senaatti-kiinteistöt (entinen Valtion kiinteistölaitos), jonka omistukseen kaikki vankilakiinteistöt siirtyivät tämän vuoden alusta. Senaatti-kiinteistöt vastaa myös vanhan vankilakiin-teistön myynnistä Helsingin Katajanokalla.

Hankkeen laajuus on 15 421 bruttoneliömetriä ja kokonaiskustannusarvio 162 miljoonaa markkaa. Pääurakoit-sijana toimii Skanska Etelä-Suomi Oy. Hieman yli vuosi sitten alkaneet rakennustyöt ovat edenneet aikatau-lussaan ja Helsingin tutkintavankila pääsee muuttamaan Katajanokalta Vantaalle maaliskuussa 2002.

Vantaan vankilan ydintehtävä on toimia pääkaupunkiseudun tutkintavankilana. Sen kautta kulkee tuhansia vankeja vuosittain muihin vankiloihin. Tutkintavankeuden toimeenpano asettaa vankilalle tiettyjä vaatimuksia mm. erillään pitämisen ja vankien turvallisuuden suhteen. Vankila onkin osastoitu 5-16 -paikkaisiin osastoihin. Osastoinnilla parannetaan vankilan turvallisuutta ja varmistetaan esitutkinnan asianmukainen suorittaminen.

Pääosan vankilasta vievät viiteen kerrokseen sijoitetut, yhteensä 139 paikkaa käsittävät miesten osastot. Asuintilat ovat yleisen rakennuslainsäädännön mukaiset: sellit ovat noin kymmenen neliön suuruiset ja niissä on wc pesutiloineen. Ikkunoissa on kaltereiden sijasta panssarilasit.

Vankilan työ- ja toimintatilat sijaitsevat erillisessä rakennuksessa, jonne on yhteys maanalaista käytävää pitkin. Pienempiä toimintatiloja on myös osastojen yhteydessä. Vankilassa on myös useita ulkoilutiloja, joista kaksi on rakennettu erillään pitämisen vuoksi asuinosaston katolle. Vankilan toimintojen järjestämisessä on lähdetty paitsi tutkintavankeuden asettamista vaatimuksista, myös vankitoimintojen monipuolisuudesta ja tarkoituk-senmukaisuudesta. Tilat mahdollistavat sekä työelämään tähtäävän valmennuksen että päihdekuntoutuksen aloittamisen jo tutkintavankivaiheessa.

Myös uuden laitoksen turvallisuus- ja valvontatekniikka ovat huippuluokkaa. Vankilaa ympäröi joka puolelta kuusi metriä korkea betonimuuri ja sen molemmin puolin noin viisi metriä korkeat teräsverkkoaidat, jolla muurin vierusalueet rauhoitetaan.

Vantaan käräjäoikeuden kanssa on käyty neuvotteluja oikeusistuntojen järjestämisestä vankilan tiloissa. Näillä näkymin Vantaan käräjäoikeus on halukas järjestämään osan käräjäistunnoistaan vankilassa. Tämä vähentää kuljetustarvetta ja vapauttaa työvoimaa muihin toimintoihin.

Harjannostajaisia ennen on yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille järjestetty mahdollisuus tutus-tua vankilan työmaahan ja vankilakiinteistöön. Tutustumiskierros alkaa Vantaan vankilan edustalta (os. Siltaniitynkuja 2, Vantaa) perjantaina 15.6. klo 13.

Lisätietoja: Kiinteistötoimen päällikkö Arto Kujala, oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, p. (09) 1608 8475, 050-528 6194, Contact

Etelä-Suomen vankeinhoitoalueen aluejohtaja, neuvotteleva virkamies Ahti Lempiö, p. (09) 1608 8454, 050-341 7621, Contact