c

Leppävaaran liikekeskuksen työt alkamassa

Lehdistötiedotteet 11.5.2000 12.14 CET

Espoossa 11.5.2000

Monikonpuron uoman siirtotöiden pääurakka käynnistyy kesäkuussa

Leppävaaran liikekeskusalueen rakentaminen on käynnistymässä. Noin kymmenen hehtaarin kokoinen alue sijaitsee rautatien eteläpuolelle nykyisen Maximarketin kohdalla ja sitä ympäröivällä alueella.

Alueen liikenteellisiä palveluja oleellisesti parantavan neliraiteisen Helsinki-Huopalahti-Leppävaara -kaupunkiradan ja asemien rakennustyöt ovat käynnissä myös Espoon puolella. Kaupunkirataan liittyvän bussiterminaalin ja pysäköintitilojen rakentaminen alkaa loppuvuodesta.

Kesäkuun puolivälissä käynnistyy pääosa Monikonpuron uoman siirtotöistä. Yläjuoksulla työt ovat jo alkaneet. Monikonpuron siirtotyöt tulevat maksamaan runsaat 20 miljoonaa markkaa.

Paljon liike-, kauppa- ja toimistotilaa

Liikekeskuksen alueelle rakennetaan Espoon suurin kauppakeskus, johon tulee muun muassa Elannon ja Keskon tavaratalot, runsaasti erikoisliikkeitä ja muita palveluja, kuten kirjasto. Pysäköintipaikkoja rakennetaan runsaalle 3 000 autolle.

Rakennusoikeutta liikekeskuksessa on yhteensä 133 600 kerrosneliömetriä. Alueen asemakaavojen sisältämä rakennusoikeus on kaikkiaan noin 159 000 kerros-neliömetriä. Liikekeskusalue valmistuu vuonna 2004.

Sijoittajien, kaupan keskusliikkeiden ja rakentajien yhteistyöryhmä jatkaa edelleen alueen suunnittelua. Hankkeessa ovat mukana Kuntien Eläkevakuutus, LEL Työeläkekassa, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Kesko Oyj, Osuusliike Elanto, NCC Finland Oy ja Skanska Etelä-Suomi Oy.

Sijoittajat ovat perustaneet Leppävaaran Liikekeskus Oy:n, joka vastaa kohteen markkinoinnista ja vuokrauksesta. NCC ja Skanska toimivat yhdessä kohteen rakentajina.

Tulevan kauppa- ja viihdekeskuksen pinta-ala on 86 600 kerrosneliömetriä. Siihen sisältyy mainitut kaksi tavarataloa ja aluekirjasto, runsaasti erikoistavarakauppoja ja ravintoloita, elokuvateattereita, Leppävaaran aluekirjasto ja muita julkisia palvelutiloja sekä mahdollisesti asuntohotelli.

NCC ja Skanska rakentavat alueelle toimistorakennuksia yhteensä 47 000 kerros-neliömetriä. Suuri toimistokeskittymä tarjoaa erityisesti high-tech –yrityksille luontevan sijoituspaikan. Tavoitteena on aloittaa toimistojen rakennustyöt vielä tämän vuoden puolella, mikäli alueen asemakaava saa lainvoiman kesään mennessä.

Kehä I:n viereiset toimistotalot, yhteensä 19 000 kerrosneliömetriä, on tarkoitettu yritysten pääkonttoreiksi, joista yksi on 15-kerroksinen maamerkkimäinen tornitalo. Liikekeskuksen länsiosaan on suunnitteilla yhteensä 28 000 kerrosneliömetrin suuruinen Business Park –toimistokokonaisuus, jonka erityispiirteenä on monipuolinen palvelukonsepti. Business Park on tarkoitettu yrityksille, joiden tilantarve on 300-2000 neliömetriä.

Alueelle muodostuu laaja autoton kävelykeskusta. Keskustaan rakennettavat asunnot tulevat elävöittämään miljöötä myös liikeajan ulkopuolella. Asuntokortteleihin sijoitetaan muun muassa perhe- ja opiskelija-asuntoja sekä päiväkoti. Asunto-rakennussoikeutta alueella on 25 000 kerrosneliömetriä.

Liityntäpysäköintitilaa yli 400 autolle

Espoon kaupunki rakennuttaa Leppävaaran asemalle kaupunkiradan yhteyteen liityntäterminaalin 35 bussille ja terminaalin alle liityntäpysäköintihallin 250-300 autolle. Lisäksi Turuntien ja junaradan väliselle kaistalle rakennetaan pysäköintitilat 140 autolle. Terminaalin ja pysäköintitilojen rakentaminen käynnistyy kuluvan vuoden lopussa.

Pysäköintipaikoilta on hyvät, suorat ja nopeat porras- ja hissiyhteydet junalaitureille. Parkkipaikat palvelevat sekä julkisilla liikennevälineillä matkustavia että liike-keskuksen asiakkaita.

Terminaalin ja pysäköintitilojen rakennesuunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelun aikana selvitetään tilojen mahdollinen vaiheittainen käyttöönotto. Tilat liittyvät kiinteästi liikekeskuksen rakenteisiin.

Lopulliseen kuntoon terminaali ja pysäköintitilat valmistuvat aikaisintaan kesällä 2002, jolloin myös varsinainen liityntäliikenne alkaisi.

Koko terminaali- ja liityntäpysäköintiurakan kustannusarvio on noin 70 miljoonaa markkaa.

Monikonpurosta lisää viihtyvyyttä

Keskeisimmiltä kohdiltaan Monikonpuro tullaan rakentamaan avouomana korkeatasoiseksi kaupunkiympäristöön soveltuvaksi vesielementiksi. Ratsutorin kohdalle puroon rakennetaan liikekeskusmiljöötä elävöittävä allas ja koski.

Osa Monikonpurosta joudutaan kaupunkirakenteellisista syistä siirtämään. Kehä I:n läheisyydessä ja osittain liikekeskuksen kohdalta uoma siirretään pääosin tunneliin Leppävaarankadun varteen.

Kalojen ja eliöstön elämää autetaan siirtämällä vanhasta uomasta pohjaeläimiä ja kiviä uudisväylään. Kaloille rakennetaan erityisiä akanvirtakohtia ja levähdyspaikkoja.

Vuonna 1994 Monikonpuroon on istutettu Ingarskila-joen taimenta. Purossa esiintyy särkikaloja, kuten seipiä ja särkeä, sekä kolmipiikki-nimistä pienikokoista kalaa. Veden laatua ja kalakannan vointia seurataan jatkossa säännöllisesti.

Lisätietoja :

Espoon kaupunki kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen p. 869 2211

Espoon kaupunki kaupungininsinööri Martti Tieaho p. 806 5335

Kesko Oyj kiinteistöjohtaja Heikki Valkjärvi p. 010 5322166

NCC Finland Oy toimialajohtaja Jorma Ahokas p. 507 5431

Skanska Etelä-Suomi Oy toimitusjohtaja Juha Hetemäki p. 615 22245

Osuusliike Elanto kiinteistöjohtaja Jaakko Kapanen p. 734 2267

Leppävaaran Liikekeskus Oy toimitusjohtaja Risto Sirkkanen p. 010 5037344