c

Villa 2000 -koetalon peruskivi muurattiin Tuusulan asuntomessualueella

Lehdistötiedotteet 19.1.2000 12.34 CET

TIEDOTE 19.1.2000 Suomen Asuntomessut

Tuusulan Nummenharjun asuntomessualueelle rakennettavan Villa 2000 –koetalon suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta oli, että sen elinkaaren aikainen luonnonvarojen kulutus olisi vain kolmasosa määräysten edellyttämästä tasosta. Rakennuttajana toimii Suomen Asuntomessut, joka haluaa 30-vuotisen messuhistoriansa merkeissä toteuttaa talon omana kohteenaan, johon on pyritty kokoamaan tämän hetken uusin kotimainen tietous tämän hetken ja lähitulevaisuuden asumisesta ja rakentamisesta. Suomen Asuntomessujen puheenvuoron peruskivenmuuraustilaisuudessa käytti hallituksen puheenjohtaja Teuvo Ijäs.

Villa 2000:n pääurakoitsija toimii Skanska Etelä-Suomi Oy. Skanska Suomi Oy:n toimitusjohtaja Mauri Niemi totesi peruskivenmuuraustilaisuudessa: - Olemme ylpeitä siitä, että Skanska on mukana tässä merkittävässä hankkeessa, jossa luodaan uutta ajattelua koko rakentamiseen. Se panos, jonka tuomme projektiin on luonnollisesti ydinosaamisalueemme rakentaminen. Olemme viime vuosina panostaneet vahvasti ympäristöasioiden kehittämiseen ja haluamme tuoda myös tämän osaamisemme projektin käyttöön.

Rautaruukki Corporate R&D:n johtaja Pertti Sandberg korostaa hankkeessa rakentamisen ja asumisen kehittämistä. Rautaruukki haluaa olla mukana hankkeessa, jossa haetaan tulevaisuuden asumisratkaisuja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Rakennusosien uudelleenkäyttö ja kierrätys on hankkeessa otettu huomioon. Asuntomessut on hyvä foorumi esitellä Rautaruukki Corporate R&D:n oman kehitystyön tuloksia

Yhtenä Villa 2000 rahoittajana on Teknologian kehittämiskeskus Tekes, jossa on käynnissä Kestävän kehityksen koerakentamisohjelma vuosille 1998-2000. Ohjelmassa on toteutettu tai käynnissä 14 hanketta, joille on myönnetty tukea lähes 10 mmk. Ohjelman avulla innostetaan kiinteistönomistajia käyttämään ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja samaan aikaan koerakennuskohteita, joissa on sovellettu ympäristöä säästäviä suunnitteluratkaisuja, järjestelmiä, tuotteita ja teknologiaa. Peruskivenmuuraustilaisuudessa Tekesiä edusti ohjelmapäällikkö Harto Räty.

- Villa 2000 edustaa pientalorintamalla koerakennusohjelman ehdotonta kärkeä, toteaa teknologia-asiantuntija Jukka Pekkanen Tekesistä. Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden asumiseen ekologisesta, teknisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Näiden kaikkien osa-alueiden yhdistäminen sekä mahdollisuus esitellä suomalaisen rakennusalan osaamista koti- ja ulkomaiselle yleisölle ja asiantuntijajoukolle tekivät Villa 2000:sta hankkeen, johon myös Tekes on halunnut panostaa.

Talon toteutukseen osallistuvia yhteistyökumppaneita on tällä hetkellä noin 30. Tontin luovutti Tuusulan kunta. Pääsuunnittelijana on Arkkitehtitoiminta Oy Kai Wartiainen ja VTT/Rakennus-tekniikka asiantuntija- ja tutkijatahona.

Lisätietoja :

Kehityspäällikkö Oiva Hildén Suomen Asuntomessut, puh. 0400-662 603

Työpäällikkö Erkki Hiltunen Skanska Etelä-Suomi Oy, puh. 040-501 6243

Projektipäällikkö Pekka Aromaa Rautaruukki Corporate R&D, puh. 0400-458 431

Teknologia-asiantuntija Jukka Pekkanen Tekes, puh. 010 521 5836