c

Helsingissä alkaa ensimmäinen rakennusalan oppisopimuskoulutus maahanmuuttajille

Lehdistötiedotteet 14.1.2010 0.00 CET

Helsingin kaupunki, Työ- ja elinkeinotoimisto ja Skanska aloittavat maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen Helsingissä. Koulutus tähtää talonrakennusalan perustutkintoon ja on rakennusalan ensimmäinen maahanmuuttajille suunnattu koulutusohjelma. Koulutukseen osallistuvat valmistuvat ammattiin aikaisintaan vuonna 2013.

”Skanskan tavoitteena on varautua ammattitaitoisen työvoiman riittävyyteen pitkällä aikavälillä ja rikastuttaa työyhteisöämme eritaustaisilla työntekijöillä. Ulkomaista työvoimaa tarvitaan tulevaisuudessa aiempaa enemmän myös rakennusalalla, kun suuret ikäluokat poistuvat työelämästä. Rakentaminen on hyvin työvoimavaltaista, ja uusia kädentaitajia pitää saada entisten tilalle”, Skanskan henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä kertoo.

Vaikka rakennusalan työllisyystilanne on tällä hetkellä heikko ja ulkomaisen työvoiman osuus on hieman vähentynyt suhdannekuopassa, työvoiman tarve kasvaa huomattavasti tulevina vuosina. Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan työvoimasta siirtyy 2010-luvulla vuosittain eläkkeelle kaksinkertainen määrä 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna. Rakennusalalla tämä tarkoittaa noin 5000 henkilöä vuosittain. Mettälän mukaan suomalaisnuorten pienet ikäluokat tai tällä hetkellä työtä vailla olevat ammattilaiset eivät riitä korvaamaan eläkkeelle lähtijöitä etenkään pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.

”Koska työvoiman vapaa liikkuvuus EU-maissa on laissa säädetty, ulkomaista työvoimaa tulee Suomeen joka tapauksessa. Paras siis ottaa se vastaan työmaillemme hallitusti. Tärkeintä on, että kaikki työntekijät toimivat työehtosopimuksen mukaan ja samoilla periaatteilla. Pidän myös hyvänä, että koulutus antaa maahanmuuttajille nopean reitin työelämään ja veronmaksajiksi, mikä on meidän kaikkien etu”, toteaa Skanska Talonrakennuksen työntekijöiden pääluottamusmies Taisto Peippo.

Skanska on edelläkävijä rakennusalan yrityskohtaisissa oppisopimusohjelmissa. Ensimmäinen oma ohjelma käynnistyi vuonna 2006, ja Skanskalla on ryhmiä pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Mikkelissä.

”Oppisopimuksista on vakiintunut meille erinomainen tapa kasvattaa osaavia työntekijöitä. Taantumasta huolimatta aloitimme viime vuonnakin yhden oppisopimusryhmän, ja aiomme käynnistää taas useita uusia oppisopimuskoulutusohjelmia suhdannetilanteen parantuessa”, Skanskan henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä enteilee.

Oppisopimusta edeltää vuoden valmentava koulutus

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus on suunnattu etupäässä Helsingissä asuville, tällä hetkellä työttömänä oleville maahanmuuttajille. Koulutus soveltuu sellaisille Suomeen muuttaneille henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet vuoden mittaisen kotouttamiskoulutuksen tai joilla muuten on riittävät valmiudet suomenkieliseen opiskeluun.

Haku koulutukseen on käynnissä tammikuun loppuun saakka. Koulutusta pohjustetaan helmikuisella kartoitusjaksolla, jolle valitaan 40 opiskelijaa. Näistä noin 20–25 jatkaa valmentavaan koulutukseen, joka kestää maaliskuulta tämän vuoden loppuun saakka. Varsinainen kolmivuotinen oppisopimuskoulutusohjelma käynnistyy vuoden 2011 alussa, jolloin ryhmä muodostetaan sekä valmennuksen läpäisseistä maahanmuuttajista että suomalaisista oppisopimusoppilaista.

”Järjestämme yhteistyössä Helsingin kaupungin virastojen ja liikelaitosten sekä yritysten kanssa rekrytointi- ja oppisopimuskoulutusta useilla eri aloilla ja erilaisille työntekijäryhmille. On erittäin tervetullutta, että maahanmuuttajien koulutus laajenee nyt myös rakennussektorille. Tämä on oiva tapa tarjota yrityksille työvoimaa ja työttömille väylän työelämään”, kertoo osastopäällikkö Eija Hanni Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksesta.

Työvoimakoulutuksena toteutettavassa valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttajat opiskelevat muun muassa suomen kieltä, suomalaista elämäntapaa, rakennustyömaiden perusasioita, työturvallisuutta ja skanskalaista työkulttuuria. Tavoitteena on varmistaa sellaiset tiedot ja taidot, että he pystyvät kouluttautumaan ammattiin ja tekemään työtä yhdenvertaisesti suomalaisten kanssa.

Koulutuksen toteutuksen hoitaa helsinkiläinen aikuiskoulutuslaitos. Helsingin TE-toimisto huolehtii valtaosasta valmentavan koulutuksen kustannuksista ja Helsingin kaupunki rahoittaa loput. Skanska vastaa työpaikkaohjauksesta työssäoppimisen aikana, ja Skanskan asiantuntijoita osallistuu myös opetustapahtumiin. Oppisopimuksen aikana Skanska maksaa koulutettaville palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti työssäoppimisajalta.

Lisätietoja: Skanska Oy, Kirsi Mettälä, henkilöstöjohtaja, puh. 020 719 2228 Skanska Talonrakennus Oy, Taisto Peippo, pääluottamusmies, puh. 050 520 8699 Helsingin kaupungin henkilöstökeskus, Eija Hanni, osastopäällikkö, puh. 040 534 5322 Helsingin TE-toimisto, Pirjo Paajanen, toimialapäällikkö, puh. 010 60 70345