c

Skanska rakentaa Pohjois-Karjalan keskussairaalaan puitteita tulevaisuuden terveydenhoidolle

Lehdistötiedotteet 9.5.2007 13.01 CET

" Skanska on solminut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Caretek-kiinteistöliikelaitoksen kanssa sopimuksen Joensuun Niinivaarassa sijaitsevan Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennuksesta. Uuden K-rakennuksen rakennustyöt ovat alkaneet huhtikuussa, ja ne saadaan päätökseen joulukuussa 2008. Hankkeen rakennuskustannusindeksiin sidottu kokonaiskustannusarvio on noin 18 miljoonaa euroa.

""Olemme pyrkineet suunnittelemaan sairaalan, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin, erityisesti väestön ikääntymisestä johtuvaan erikoissairaanhoidon lisääntyvään tarpeeseen sekä sairaanhoitajapulaan"", kertoo projektijohtaja Kari Jumppanen Caretekista. Keinoja, joilla näitä ongelmia yritetään helpottaa, ovat kehittyneet logistiikkajärjestelmät, potilaiden omatoimisuuden tukeminen, tietotekniikan nykyistä parempi hyödyntäminen sairaanhoitajien työssä sekä tilojen suunnittelu niin, että infektioiden leviämistä sairaalan sisällä voidaan paremmin ehkäistä. Infektioita karsitaan esimerkiksi siten, että potilashuoneissa on omat saniteettitilat.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennushanke on mukana Tekesin FinnWell-teknologiaohjelmassa. Vuosina 2004–2009 käynnissä oleva ohjelma on yksi Tekesin kaikkien aikojen laajimmista, ja sen kokonaisbudjetti on noin 150 miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on parantaa terveydenhuollon laatua ja tuottavuutta sekä edistää alan yritystoimintaa ja vientiä.

Kerrosalaltaan noin 6 540 neliömetrin kokoiseen laajennusosaan tulee syöpäsairauksien, sisätautien ja plastiikkakirurgian vuodeosastoja sekä syöpäsairauksien poliklinikkatiloja. Vuodeosastot siirtyvät sairaalan vanhasta päärakennuksesta uuteen rakennukseen, jossa niille voidaan tarjota tarkoituksenmukaisemmat tilat. Uutuutena saadaan kaksi sädehoitotilaa, jotka helpottavat syöpäpotilaiden elämää huomattavasti: ennen potilaat ovat joutuneet kulkemaan päivittäin hoitoon Kuopioon, mutta tulevaisuudessa he saavat sopivaa hoitoa Joensuussakin.

""Uudisrakennus toteutetaan neuvottelu-urakkana, mikä antoi Skanskalle tilaisuuden laatia meille ehdotuksen taloudellisemmasta ratkaisusta kuin olimme ensin ajatelleet. Rakennusalan markkinatilanne on tällä hetkellä erittäin vahva ja kysyntä kova, mutta Skanskan rehti suhtautuminen teki mahdolliseksi sen, että hanke voidaan toteuttaa kohtuuhintaisena"", Jumppanen toteaa.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan ensimmäinen rakennus on pystytetty vuonna 1952. Sen jälkeen sairaalaa on useaan kertaan laajennettu. Skanska rakensi myös tuoreimman laajennusosan, joka valmistui joulukuussa 2003. Skanska on toteuttanut ja toteuttaa parhaillaan useita suuria ja haastavia terveydenhuoltoalan hankkeita ympäri maailmaa.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Tarmo Stjerna, puh. 040 5947 233, Contact

Skanska Oy, tiedottaja Contact

Caretek-kiinteistöliikelaitos, projektijohtaja Kari Jumppanen, puh. 050 387 7667, Contact Caretek-kiinteistöliikelaitos, suunnittelukoordinaattori Contact www.skanska.fi "