c

Helsinki Virtual Village -huippuosaamisen...

Lehdistötiedotteet 28.2.2001 11.45 CET

"Helsinki Virtual Village on pääkaupunkiseudun uusi huippuosaamisen keskittymä

Helsingin ylipormestari Eeva-Riitta Siitonen muurasi tiistaina 27. helmikuuta yhteisen peruskiven kahdelle merkittävälle hankkeelle Helsingin Arabianrannassa. Portaali Business Park 1:n sekä AV-oppilaitoksen rakentavat työyhteenliittymä Oy Alfred A. Palmberg Ab ja Skanska Etelä-Suomi Oy. Arabianrannassa nykyaikaiset tietoliikenneratkaisut ovat olennainen osa alueen toteutuksessa. Helsingin Arabianrannasta on kehittymässä Helsinki Virtual Village, jonne rakennetaan sekä työpaikkoja, koulutustiloja että asuntoja. Jo nyt alueella on muun muassa Taideteollinen korkeakoulu ja siihen kuuluva Mediakeskus Lume. Nyt peruskiven muurausvaiheeseen edenneet hankkeet ovat Virtual Villagen ensimmäiset uudet toimistorakennukset. Ylipormestari Eva-Riitta Siitonen kertoi muuraustilaisuudessa koko Vanhankaupungin lahden olevan voimakasta ja dynaamista kasvualuetta. Lahden ympärille on kehittynyt eri alojen huippuosaajien keskittymiä. Muun muassa näiden symbioosimahdollisuudet antavat loistavat tulevaisuuden näkymät koko alueen tulevaisuudelle. ""Lasken sen osaamisen varaan, mikä tässä Virtual Village -yhteisössä syntyy"", ylipormestari totesi ja kertoi uskovansa erityisesti suomalaisen sisällöntuotannon vahvuuteen. Portaali Business Park tulee valmistuttuaan olemaan noin 80 000 m2 työpaikkakeskittymä noin 4000:lle työntekijälle. Siitä tulee Pohjoismaiden suurin muotoilun ja mediateknologian verkkopalvelukeskittymä. Portaali liitetään laajakaistaiseen tietoverkkoon, mikä mahdollistaa uusien tietoverkkotuotteiden palveluiden tuottamisen ja levittämisen. Portaalin ensimmäisen rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 10 000 m2, ja se valmistuu helmikuussa 2002. Rakennuksen päävuokralaiseksi tulee TietoEnator-konserniin kuuluva Oy Visual Systems Ltd. ""Hienot toimitilat eivät ole itseisarvo. Etsimme hyvää toimitilaratkaisua, joka edesauttaa yrityksemme arvojen ja tavoitteiden toteutumista. Portaalissa tämä toteutuu. Uskon myös, että voimme olla tärkeä osa Virtual Village -yhteisöä"", Visual Systemsin toimitusjohtaja Pekka Viljakainen kertoi. Hän uskoo, että yhteistyömahdollisuudet oppilaitosten ja muiden yritysten kanssa antavat huomattavaa lisäarvoa alueen yrityksille. Toinen työyhteenliittymän aloittama rakennushanke on Helsingin kaupungin tekniikan alan oppilaitoksen AV-oppilaitos, joka myös on olennainen osa Portaali Business Parkia. AV-oppilaitos toteutetaan Portaalin naapuriin vuokratilahankkeena Helsingin kaupungin opetusvirastolle. Uudessa oppilaitoksessa annetaan opetusta muun muassa audiovisuaalisessa viestinnässä, tietotekniikkaan liittyvässä kuvankäsittelyssä ja kuvantuotannossa uusmediaa varten. Oppilaitos on mitoitettu 276 opiskelijalle. Rakennuksen pinta-ala on noin 7000 m2, ja se valmistuu vuoden 2001 loppuun mennessä. Peruskiven muuraustilaisuuden yhteydessä järjestetyssä seminaarissa esiintynyt Teknillisen korkeakoulun professori Arto Karila kertoi Internetin tuomista mahdollisuuksista. ""Ensimmäistä kertaa meillä on markkinointi- ja jakelukanava, joka on globaali ja johon liittyminen on lähes ilmaista. Yhdessä kansainvälisten markkinoiden vapautumisen kanssa Internet tarjoaa mahdollisuuden päästä maailmanmarkkinoille"", hän totesi.

Yritysten on menestyäkseen löydettävä se oma niche-markkina, jolla voi olla maailman paras. Arto Karilan näkemys nettikaupasta ja siitä kohdanneista ongelmista oli myös selkeä: ""Ei ole olemassa mitään nettikauppaa. Internet on vain yksi väline saavuttaa asiakkaat."" Samat lainalaisuudet siis pätevät kävi kauppaa sitten myymälässä, postimyynnissä tai netin kautta, ja perusasiat on hallittava aina. Arto Karilan mukaan tietotekniikka muovaa ihmisten elämää perusteellisesti. Vastaavia suuria muutoksia ovat olleet esimerkiksi liikkumisen mahdollistuminen liikennevälineiden kehittymisen myötä sekä sähkön tuomat mahdollisuudet. ""Tietoverkkojen keskeinen merkitys on ihmisten välisessä kommunikoinnissa, ei tietokoneiden välisessä, kuten alkuaikoina ajateltiin.""

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Hetemäki, Skanska Etelä-Suomi Oy, puh. (09) 6152 2245

Johtaja Pauli Mäkelä, Oy Alfred A. Palmberg Ab, puh. (09) 1599 426

"