c

Käpytikasta omat kodit kehitysvammaisille nuorille

Lehdistötiedotteet 28.9.2007 9.25 CET

"Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Käpytikka ry:lle Arabianrantaan kehitysvammaisten nuorten asuintalon. Kaksikymmentä asuntoa käsittävä talo nimetään yhdistyksen mukaan Käpytikaksi. Yhdistyksen ovat perustaneet 18 perhettä, joissa on kehitysvammaisia lapsia, ja yhdistyksen päämääränä on ollut hankkia lapsille oma talo. Rakennuksen toteuttaa Skanska.

""Tämän rakennuksen toteutuminen on todiste kehitysvammaisten vanhemmille siitä, että vastaavat hankkeet ovat mahdollisia muuallakin. Hanke on ainutlaatuinen siinä mielessä, että aloitteentekijöinä ovat olleet vanhemmat, jotka ovat aktivoituneet sen takia, että kehitysvammaisten on nykyään hyvin vaikea saada asuntoja. Olemme todella tyytyväisiä, että nyt edes pienelle joukolle näitä nuoria annetaan mahdollisuus itsenäistyä ja muuttaa vanhempien luota omaan kotiin"", kertoo Käpytikka ry.:n hallituksen jäsen Pekka Särssi.

Käpytikan asukkaat käyvät töissä tai opiskelevat eli viettävät tavallista elämää, eivätkä asunnot juuri eroa tavallisista kaksioista. Käpytikkaan tulee kuitenkin yhteisiä tiloja, joissa on muun muassa esiintymislava bändi- ja tanssiharjoituksia varten.

Käpytikan ideoinnin pohjana oli selvitystyö, jonka tekivät Taideteollisen korkeakoulun maisterikurssilaiset siitä näkökulmasta, että rakennus tukisi asukkaiden toiminnallisuutta. Teollisen muotoilun opiskelijat muun muassa tutustuivat Käpytikkaan tulevaisuudessa muuttaviin nuoriin sekä jo olemassa oleviin hyviin esimerkkeihin kehitysvammaisten asumisratkaisuista. ""Yhteistyö hankkeen eri osapuolten välillä on sujunut hienosti, koska kaikkia on yhdistänyt tavoite auttaa nuoria"", kiittää Särssi.

Varsinainen suunnittelu käynnistyi Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ja Käpytikka ry:n yhdessä YH-suomi Oy:n kanssa järjestämällä arkkitehdeille suunnatulla suunnittelu- ja tarjouskilpailulla. Kilpailun kohteena oli Arabianrannan Muotoilijankadun pohjoispuolinen kokonaisuus. Kilpailun voittaneen ehdotuksen ”Moniportainen” arvioinnissa kiitettiin arkkitehti Stefan Ahlmanin luomaa veistoksellista kaupunkisilhuettia, jossa selkeästi osiin jäsennelty rakennusrintama porrastuu johdonmukaisesti mataloituen kohti itää ja merta. Nyt rakenteilla oleva kokonaisuus käsittää Käpytikka-talon lisäksi Kumpulan Kiinteistöt Oy Muotoilijanpihan ja YH-Suomi Oy:n As. Oy Helsingin Kartion.

Käpytikka-talon peruskiven muurausta juhlitaan 15.11.2007 klo 14 alkaen. Asukkaat pääsevät muuttamaan Käpytikkaan marras-joulukuussa 2008.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Att tuottaa korkeatasoisia vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasuntoja. Asuntotuotantotoimisto on Helsingin kaupungin organisaatio, jonka tehtävänä on vastata kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisesta kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Att rakennuttaa ja peruskorjaa asunto-ohjelman ja asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia koteja.

Käpytikka ry:n tavoitteena on tarjota vammaisille nuorille mahdollisuus turvalliseen ja laadukkaaseen asumiseen. Yhdistyksen on perustanut 18 kehitysvammaisten lasten perhettä, ja sen kotipaikka on Helsinki. Käpytikka pyrkii saamaan nuorille toimivat kodit rakennuttamalla asuntoja ja järjestämällä ylläpitotoimintaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa, luomaan toimintamallin muille vastaaville hankkeille sekä edistämään vammaisille ja heidän perheilleen tarkoitettujen voittoa tavoittelemattomien asunto- ja virkistyspalveluiden perustamista.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, työpäällikkö Contact, puh. 040 501 6242

Käpytikka ry., hallituksen jäsen Contact, puh. 050 555 1600

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Contact, puh. (09) 310 32305

Skanska Oy, tiedottaja Contact, puh. 050 374 3070

www.att.hel.fi www.kapytikka.fi

"