c

Asfalttikartellin jälkinäytös: asfalttiyhtiön myyjät tuomittu korvauksiin Skanskalle

Lehdistötiedotteet 4.1.2011 6.50 CET

Skanska ei ostaessaan Asfaltti-Tekra Oy -nimisen yrityksen tiennyt, että yritys oli mukana asfalttikartellissa. Asfalttialan kartellin mahdollisuus tuli Skanskan tietoon vasta, kun Kilpailuvirasto aloitti selvityksensä asiassa keväällä 2002. Näin linjasi välimiesoikeus tuoreessa välitystuomiossaan.   

Korkein hallinto-oikeus määräsi 29.9.2009 Skanska Asfaltti Oy:lle 4,5 miljoonan euron seuraamusmaksun osallistumisesta asfalttialan kartelliin. Välimiesoikeus velvoittaa 20.12.2010 antamassaan päätöksessä Asfaltti-Tekra Oy:n myyjät Anneli ja Heikki Alasen suorittamaan Skanskalle erilaisia korvauksia noin 1,3 miljoonaa euroa. Korvaussummaa kasvattavat vielä korot, joista osa määrättiin maksettaviksi vuodesta 1996 alkaen. Skanska osti Asfaltti-Tekra Oy:n vaiheittain vuosina 1995 ja 1997.

Alasia ei määrätty korvaamaan Skanskalle korkeimman hallinto-oikeuden määräämää seuraamusmaksua kokonaisuudessaan, koska Skanska on myöhemmin merkittävästi laajentanut muilla yritysostoilla asfalttialan liiketoimintaansa.

Nyt annetulla välitystuomiolla on vaikutusta myös siihen, miten korvausvastuu asfalttiyhtiöiden asiakkaille mahdollisesti määrättävien vahingonkorvausten osalta lopullisesti jakautuu.

Välimiesoikeuden tuomion mukaan Alaset olivat vastoin kauppakirjassa antamiaan vakuutuksia salanneet sen, että Asfaltti-Tekra Oy oli mukana asfalttiyhtiöiden kartellissa.

Välitystuomiosta ilmenee myös, että Heikki Alanen oli itse sopinut Asfaltti-Tekra Oy:n liittymisestä kartelliin. Myöhemmin Heikki Alanen on esiintynyt julkisuudessa asfalttikartellin paljastajana.

 

 

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli noin 800 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2500.

 

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 53 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli lähes 13 miljardia euroa. 

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, lakiasiainjohtaja Antti Mölsä, puh. 020 719 2712, Contact

 

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 020 719 2201, Contact