c

Energiansäästöviikko: Energiakatselmus maksaa itsensä takaisin

Lehdistötiedotteet 9.10.2003 14.11 CET

Skanskan tavoitteena on tehdä käyttöönoton energiakatselmus kaikissa kiinteistöissä, joiden ylläpidon se ottaa vastuulleen. Skanskan palveluketjussa käyttöönoton energiakatselmus on apuna pyrittäessä vähentämään energiankulutusta. Asiakas voi luottaa siihen, että hänen maksettavakseen tulevat energiakustannukset ovat optimaaliset eli mahdollisimman alhaisilla energiakustannuksilla saadaan mahdollisimman hyvä käyttäjämukavuus.

Vuosina 2001–2003 Skanska teetti kaikkiin hoito- ja ylläpitovastuullaan oleviin kiinteistökohteisiin käyttöönoton energiakatselmuksen. – Poikkeuksetta teettämämme energiakatselmukset ovat maksaneet itsensä takaisin, usein jopa alle vuodessa. Useimmiten säästöihin mahdollistavat investoinnit ovat olleet hyvin pieniä, esimerkiksi lisäohjelmointia kiinteistöautomatiikkaan, toteaa kiinteistöpäällikkö Ahti Junttila Skanskasta.

Toistaiseksi kaikki kohteet ovat olleet Skanskan rakennusorganisaation projektikehityshankkeita, mutta palvelua voivat halutessaan hyödyntää myös urakkakohteiden asiakkaat.

Mikä käyttöönoton energiakatselmus on?

Skanskan käyttöönoton energiakatselmuksessa selvitetään kiinteistön LVI- ja sähköjärjestelmien nykytilanne sekä mahdollisuudet pienentää lämmön, sähkön ja veden kulutusta ja kustannuksia. Energiakulutusta verrataan vastaavanlaisten rakennusten tilastoituihin keskimääräisiin ominaiskulutuksiin. Katselmuksen yhteydessä opastetaan käyttäjiä energiatalouteen vaikuttavissa asioissa ja mahdollisuuksien mukaan tehdään tarvittavat toiminta-arvojen muutokset.

Skanska laatii raportin, jossa esitetään energiasäästömahdollisuudet, mahdolliset takuuajan korjauksiin lukeutuvat puutteet sekä muut mahdolliset jatkoselvitystarpeet. Parannustoimenpiteistä ilmoitetaan toteutuksen kokonaiskustannukset, ja säästötoimenpiteistä esitetään saavutettavat säästöt ja investointien takaisinmaksuajat.

– Kokemustemme perusteella käyttöönoton energiakatselmuksissa todettu säästöpotentiaali on useimmiten liittynyt aikaohjauksien täsmäyttämiseen käyttäjien todellisten tarpeiden mukaan eli käyttöajat ovat tarkentuneet suunnitteluvaiheessa tiedossa olleista. Jossakin kohteissa on tullut esille mahdollisuus säästöihin esimerkiksi vaihtamalla osassa rakennusta sähkötariffi. Kaukolämmön tilaustehon oikeellisuuden tarkastelu on myös yksi tyypillinen seurattavaksi ehdotettu asia, kertoo kiinteistöpäällikkö Ahti Junttila.

Lisätietoja:

Skanska Facilities Management Oy, kiinteistöpäällikkö Ahti Junttila, puh. (09) 6152 2626, Contact