c

Uutelan kanava on valittu vuoden ympäristörakenteeksi

Lehdistötiedotteet 26.10.2010 0.00 CET

Rakennustuoteteollisuus RTT ja Puutarhaliitto ry ovat valinneet vuoden 2010 ympäristörakenteeksi Uutelan kanavan ympäristöineen. Kanava sijaitsee Helsingin Aurinkolahdessa. Kanavan ympäristöineen on rakennuttanut Helsingin kaupungin rakennusvirasto, ja sen ovat toteuttaneet Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara, Niska & Nyyssönen Oy ja Skanska Infra Oy.

Suunnittelusta on vastannut Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa. Kanavaidea perustui kansainvälisen kutsukilpailun vuonna 1996 voittaneeseen Aurinkolahden kaavasuunnitelmaan, jonka laati arkkitehti Timo Vormala.

Uutelassa rantarakenteet, sillat, vesiaiheet ja puistot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Uutelan kanava on 700 metriä pitkä ja 12-45 metriä leveä. Kanavan toiselle rannalle sijoittuu kerrostalovaltaista rakentamista ja toinen puoli rajoittuu Uutelan virkistysalueeseen. Suunnittelutyö alkoi kaupunkikuvallisesta yleissuunnitelmasta, jota jatkettiin kanavan ranta-alueiden, aukioiden, puistojen ja katujen toteutussuunnitelmilla.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uudenlainen, kaupunkikuvallisesti vetovoimainen, merellinen julkinen ulkotila, johon asuinrakentaminen voi tukeutua. Kilpailun tuomaristo totesi palkintoperusteissa, että kanava-alueesta on tullut toiminnallinen kokonaisuus, jossa erilaiset vesialueet houkuttelevat ihmisiä kanavan äärelle kalastamaan, uimaan, kahlaamaan tai vain viihtymään ja nauttimaan maisemasta.

Kanavan erisyvyisten osien porrastuksen ansiosta kanavassa on turvallisia alueita erilaisille toiminnoille. Jopa pyörätuolilla veteen laskeutumisen on mahdollista. Korkea vesiputous tuo alueelle veden rauhoittavan solisevan äänen sekä tarjoaa mahdollisuuden elämykselliseen putouksen takaa kulkemiseen.

Skanska on rakentanut Aurinkolahden alueelle vuosina 2000–2008 yli tuhat asuntoa.