c

Työmaatreenit pitävät kunnossa ja ehkäisevät työkyvyttömyyttä

Lehdistötiedotteet 22.3.2007 10.13 CET

"Etera on julkaissut yhteistyössä Skanskan ja NCC:n kanssa Työmaalla treenataan -DVD:n, jonka tarkoituksena levittää hyväksi koettua toimintamallia laajemminkin rakennusalalle ja muille fyysisesti raskaille aloille. Työmaatreenit ovat säännöllistä, työajalla tapahtuvaa ohjattua elpymisliikuntaa. Treeniliikkeet ovat rakennustyön tuntevien työfysioterapeuttien suunnittelemia, ja ne kohdentuvat tehokkaasti työssä kuormittuviin lihaksiin.

Työmaalla treenataan -DVD:lle on treeniohjelmien lisäksi videoitu eri työvaiheita sekä niiden vastapainoksi soveltuvia liikkeitä. DVD tarjoaa ohjeita ja vinkkejä paitsii treenien ohjaajille myös omatoimiseen harjoitteluun.

”Työmailla on paljon kuormittavia työvaiheita, kuten nostamista, kantamista ja siirtämistä. Näiden työvaiheiden oikeaoppiset liikemallit toistuvat työmaatreenissä. Ergonomisesti oikeat liikemallit siirtyvät lihasmuistin kautta työvaiheisiin”, kertoo Skanskan työfysioterapeutti Tuija Melin. Treenaamisen avulla on mahdollisuus oppia eri työtilanteessa käyttämään kehoa oikein, jolloin vältytään työtapaturmilta.

Rakennusalalla siirrytään työkyvyttömyyseläkkeelle kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muilla aloilla. ”Eri tutkimuksissa on huomattu, että voimistelu ja venyttely estävät tehokkaasti liikuntaelinsairauksia ja pidentävät työssäoloaikaa"", kertoo Skanskan toimitusjohtaja Juha Hetemäki. Hän toteaa myös treenien lisäävän työmailla yhteishenkeä koko työporukassa: ""Siinä opitaan tuntemaan toiset, ja myös aliurakoitsijat tulevat osaksi työyhteisöä.""

Skanska aloitti työmaatreenit ensimmäisenä Suomessa vuonna 2005 ja on vakiinnuttanut ne osaksi työhyvinvointiohjelmaansa. Skanskassa treenataan nykyisin noin parillakymmenellä työmaalla eri puolilla Suomea, ja tavoitteena on laajentaa käytäntöä edelleen. Vapaaehtoiset treenien vetäjät on koottu työmaiden omista työntekijöistä, ja heille on annettu kahden päivän treeni- ja ergonomiakoulutus. Varttitunnin treenejä pidetään säännöllisesti, kaksi kertaa viikossa, työmailla työaikana ja kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua niihin.

Etera on tehnyt työterveys- ja työhyvinvointialan tutkimusta jo 60-luvulta lähtien. Tutkimustuloksia käytetään aktiivisesti Eteran vakuuttamien yritysten työhyvinvoinnin kehittämisessä. ”Työhyvinvoinnista hyötyvät kaikki. Työntekijälle kyseessä on paitsi parempi eläke tulevaisuudessa, myös elämänlaatu. Työnantajille - varsinkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla - on tärkeää säilyttää ammattitaitoiset työntekijät työssä pitkään. Lisäksi sairaus- ja työkyvyttömyystapaukset aiheuttavat yrityksille huomattavia kustannuksia. Eläkeyhtiönä Eteran tavoitteena on loiventaa työnantajilta ja työntekijöiltä perittäviä työeläkemaksujen kasvua pidentämällä suomalaisten työuria. Työhyvinvoinnin kehittämisessä tarvitaan meitä kaikkia, mutta se on myös meidän yhteinen etu”, Eteran työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen taustoittaa.

Työmaalla treenataan -DVD:hen voi tutustua myös verkossa.

Lisätietoja:

Skanska Oy Työmaatreenin vetäjä, työturvallisuusinsinööri, Marko Kuukkanen, p. 040 410 0996 Contact

Työfysioterapeutti Tuija Melin, p. 040 769 5211 Contact

Etera Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen, p. 040 840 7711"