c

Merimaskun Kirkonsalmen sillan rakennustyöt alkavat

Lehdistötiedotteet 24.4.2001 9.19 CET

TIEDOTE TIEHALLINTO 24.4.2001

Tiehallinnon Turun tiepiirin ja Skanska Tekra Oy:n välillä allekirjoitettiin 12.4.2001 21,8 Mmk:n suuruinen urakkasopimus Kirkonsalmen sillan rakentamiseksi Merimaskussa. Silta tulee korvaamaan nykyisen Merimaskun lossin.

Urakka käsittää vesistösillan rakentamisen lisäksi Mynämäen–Merimaskun maantien 1930 rakentamisen noin 1,2 km:n matkalla sekä sille tulevan Käärän risteyssillan rakentamisen.

Urakkakilpailu käytiin EU-ilmoitusmenettelyä noudattaen, eli myös ulkomaisilla yrityksillä oli mahdollisuus ilmoittautua halukkaiksi osallistumaan urakkakilpailuun. Halukkaita ei kuiten-kaan ilmoittautunut, ja tarjoukset pyydettiin seitsemältä suomalaiselta urakoitsijalta tai työ-yhteenliittymältä.

Urakkatarjoukset pyydettiin alustavan yleissuunnitelman perusteella, ja urakoitsijan vas-tuulle jää varsinaisen rakennussuunnitelman laatiminen.

Urakkatarjousten vertailussa otettiin tarjoushinnan lisäksi huomioon niin yritykseen kuin alustavaan rakennussuunnitelmaan liittyviä laadullisia tekijöitä.

Työt ovat käynnistymässä ja koko urakan on määrä valmistua 1.11.2002. Rakennustyön aikana vesiliikenteen kulkumahdollisuudet turvataan.

Lisätietoja:

Tiehallinto vastaava rakennuttaja Jari Nikki, puh. 0204 22 4545 teettämispäällikkö Seppo Lohijoki, puh. 0204 22 4536

Skanska Tekra Oy työpäällikkö Mauri Ketonen, puh. (02) 4746 500