c

Oulun alueen päällystettyjen teiden ylläpito vuosikymmeneksi Skanskan hoitoon

Lehdistötiedotteet 12.6.2007 11.12 CET

"Skanska ja Tiehallinnon Oulun tiepiiri ovat solmineet päällystettyjen teiden ylläpidosta sopimuksen, joka on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Kyseessä on toinen kerta, kun Tiehallinto on tehnyt näin pitkäkestoisen teiden päällysteiden ylläpitoa koskevan sopimuksen.

""Tiehallinto toteuttaa hankintastrategiaansa kehittäessään pitkäaikaisia ja sisällöltään laajoja palvelusopimuksia. Toistaiseksi kyse on pilotoinnista, jolla haetaan malleja ja kokemuksia. Meillä on tavoitteena jatkaa pilotointia vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa"", kertoo Tiehallinnon hankintapäällikkö Markku Tervo. ""Uskomme, että malli antaa myös tuottajille uuden pitkäjänteisen tavan kehittää toimintaansa. Toivomme mallin myös luovan uutta innovaatiomyönteistä ilmapiiriä infra-alalle. Seuraavat pilotit tulevat tarjouslaskentaan tulevana talvikautena"", jatkaa Tervo.

Tiehallinnon ja Skanskan sopimukseen kuuluu Oulun alueen maantieverkon päällystettyjen teiden ja kevyen liikenteen väylien päällysteiden ja sorapientareiden ylläpito. Sopimus kattaa asfaltoitujen teiden ja siltojen päällysteet ja liitännäisalueet sekä sorateiden ja sorateiden siltojen päällysteet. Tiemerkinnöistä huolehtiminen siirtyy myös Skanskan vastuulle vuodesta 2008 alkaen. Skanska tekee sopimuksen perusteella jonkin verran teiden ja kevyen liikenteen väylien leventämistä ja rakenteen parantamista. Talvikunnossapito kuten lumen auraaminen ja teiden hiekoittaminen ja suolaaminen eivät kuitenkaan kuulu sopimukseen.

Ylläpidettävän tieverkon pituus on yhteensä 1 129 km, josta kevyen liikenteen väyliä on 146 km, kiertoliittymiä 1,8 km, ramppeja 34,3 km ja 2-ajorataista tietä 42,1 km.

""Tavalliselle tienkäyttäjälle järjestely ei aiheuta muutoksia. Tehtävämme on pitää tiet nykyisessä kunnossaan"", kertoo työpäällikkö Harri Ahola Skanska Asfaltti Oy:stä. Sopimukseen kuuluvat tiet on jaettu kolmeen eri luokkaan sen mukaan, kuinka vilkkaasti liikennöityjä ne ovat ja millaisessa kunnossa niiden tulee pysyä. Teiden päällysteen kuntoa arvioidaan säännöllisesti tehtävillä mittauksilla, joiden avulla tutkitaan esimerkiksi tien tasaisuutta ja pinnan karheutta sekä urien muodostumista.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 1,01 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 3 500.

Lisätietoja:

Tiehallinto, hankintapäällikkö Contact, puh. 0400 890 058

Skanska Asfaltti Oy, työpäällikkö Contact, puh. 040 825 1370

Skanska Oy, tiedottaja Contact, puh. 050 374 3070

"