c

Skanska rakentaa toimitilat Finnish Consulting Groupille Helsinkiin

Lehdistötiedotteet 1.3.2006 13.04 CET

"Nordisk Renting Oy ja Finnish Consultings Group, FCG, ovat sopineet kiinteistöyhteistyöstä koskien FCG:n uutta pääkonttoria. Osapuolet ovat solmineet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Toimistokiinteistön suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Skanska. Kokonaisinvestointi on 21,8 miljoonaa euroa.

FCG on koulutus- ja konsulttiyritys, joka muodostettiin vuonna 2005 kun Suunnittelukeskus Oy:n, Efeko Oy:n ja Helsinki Consulting Group Oy:n toiminnot yhdistettiin. FCG tarjoaa ammattimaista osaamista johdon ja hallinnon konsultoinnin ja koulutuksen, infrastruktuurin suunnittelun ja kansainvälisen kehityskonsultoinnin alueilla. FCG:n palveluksessa on runsaat 500 henkilöä, ja konsernin palvelut kattavat monialaisesti erityisesti julkisen sektorin tarvitsemat konsultti- ja koulutuspalvelut. Konserni tarjoaa palvelujaan laajasti myös yksityiselle sektorille. Suurimmat omistajat ovat Suomen kuntaliitto ja Helsingin Yliopisto Holding Oy. Uusi pääkonttori rakennetaan Helsingin Käpylään, joka on kasvanut uudeksi toimistokiinteistöjen alueeksi hyvien liikenneyhteyksien varteen Helsingin keskustan ja Helsinki - Vantaan lentokentän välimaastossa. Kiinteistö muodostuu kahdesta kuusikerroksisesta rakennuksesta, ja kokonaispinta-ala on noin 7 000 neliömetriä. FCG keskittää kolmen tytäryrityksen toimintoja uuteen pääkonttoriin.

""Onnistuimme yhteistyössä arkkitehdin ja Skanskan kanssa kehittämään kilpailutilanteessa parhaiten FCG:n vaativat tavoitteet täyttävän toimitilaratkaisun,"" toteaa hankkeen kehittämisestä vastanneen IHPS Oy:n toimitusjohtaja Tapani Välimäki. Hankkeen pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy, muusta suunnittelusta vastaa FCG-konserniin kuuluva Suunnittelukeskus Oy. Kiinteistösijoittajakartoituksesta vastasi Catella Property Oy.

""Skanska on tyytyväinen voidessaan tarjota asiantuntemuksensa merkittävien yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaan hankkeeseen,"" toteaa Skanska Oy:n toimitusjohtaja Juha Hetemäki.

”Uusi pääkonttori on tärkeä osa kehitystämme yhdeksi Suomen suurimmista konsulttiyrityksistä, ja se luo meille mahdollisuuden koota toimintojamme yhden katon alle. Sen lisäksi, että saamme modernin toimiston, lisääntyy myös tehokkuus ja hallinnolliset kulut vähenevät,” sanoo FCG:n toimitusjohtaja Seppo Mäki.

”Olemme hyvin tyytyväisiä aloittaessamme yhteistyön FCG:n kanssa,” sanoo Nordisk Renting AB:n toimitusjohtaja Reinhold Geijer. ”Näemme selvän kysynnän kustannustehokkaista vuokraratkaisuista julkisyhteisöiden keskuudessa.”

Rakennus valmistuu heinäkuussa 2007.

Lisätietoja:

Jukka Pitkänen, Projektikehitysjohtaja, Skanska Talonrakennus Oy, puh. +358 9 6152 2312 Tapani Välimäki, Toimitusjohtaja, Insinööritoimisto Helsingin Projektisuunnittelu Oy, puh. +358 9 680 1077 Reinhold Geijer, Toimitusjohtaja, Nordisk Renting AB, puh. +46 8 506 198 00 Seppo Mäki, Toimitusjohtaja, FCG, puh. +358 10 409 5412

www.nordiskrenting.com

"