c

Skanska kehittää ekotehokasta asumista ja kaupunkirakennetta

Lehdistötiedotteet 11.3.2010 0.00 CET

Tampereen Härmälänrannassa tutkitaan ekotehokkaan aluekehittämisen mahdollisuuksia kaupunkirakenteen tasolla. Tavoitteena on ottaa ympäristönäkökohdat huomioon niin rakennusten kuin koko alueenkin suunnittelussa ja toteutuksessa.

"Rakennukset ovat avainasemassa siirtymisessä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan. Rakennusyhtiöiltä odotetaan asuntoja ja toimitiloja, joissa yhdistyvät vähäpäästöisyys, taloudellisuus, viihtyisyys ja terveellisyys", sanoo valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen, joka oli pääpuhujana Skanskan Tampereella järjestämässä ympäristötehokkaan rakentamisen miniseminaarissa torstaiaamuna 11. maaliskuuta.

Skanska on mukana ainoana rakennusliikkeenä Suomessa Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan kuuluvassa VTT:n EcoDrive-hankkeessa, jonka tuloksia hyödynnetään muun muassa Härmälänrannan toteutuksessa. EcoDrive-hanke tutkii mahdollisuuksia kehittää kokonaisten alueiden energiatehokkuutta ja parantaa rakennetun ympäristön laatua. EcoDrive-hankkeessa on Tampereen lisäksi mukana muitakin kaupunkeja, jotka ovat tunnistaneet energiatehokkaamman yhdyskuntasuunnittelun tarpeen.

"EcoDrive-hankkeessa tavoitteena on luoda perusta ja työkalut ympäristötehokkaasti toimivien alueiden suunnittelulle ja toteutukselle sekä vanhojen alueiden kunnostamiselle. Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ulotetaan yksittäisten talojen tasolta maankäyttöön ja kokonaiseen kaupunkirakenteeseen. Energiaratkaisut ja hiilidioksidipäästöjen minimoiminen ovat keskeisiä tavoitteita", kertoo Skanska Kotien projektikehitysjohtaja Toni Tuomola.

Skanska selvittää lisäksi Härmälänrannassa LEED for Neighborhood –kriteeristön soveltumista ekotehokkaan asuinympäristön suunnitteluun ja toteutukseen. Skanska käyttää jo toimitilarakentamisessa LEED-sertifiointijärjestelmää.

"Härmälänrannassa EcoDrive-hankkeen ja LEED for Neighborhood-kriteeristön kautta pyrimme löytämään ja testaamaan työkaluja tulevaa kestävän kehityksen mukaista aluekehittämistä varten. Härmälänrannasta saatavien kokemusten perusteella voimme toteuttaa jatkossakin asuinalueita, joissa ekotehokkuus ja hyvän asumisen edellytykset on otettu huomioon entistä kokonaisvaltaisemmin aina maankäytön suunnittelusta ja kaavoitusvaiheesta lähtien”, sanoo Toni Tuomola.

LEED for Neighborhoodin keskeisiä aluesuunnittelun arviointikriteerejä ovat muun muassa alueen sijainti ja saavutettavuus, rakentamisen tiiviys ja rakennusten sijoittelu, liikenneyhteydet sekä kevyen ja joukkoliikenteen mahdollisuudet, palvelurakenne ja palveluiden saavutettavuus, energia- ja vesihuollon ratkaisut, jätehuolto sekä ilmanlaadun vaikutukset alueen asukkaiden viihtyvyyteen.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva rakennusten suunnittelun, rakentamisen sekä käytön ja ylläpidon ympäristöluokitus. LEED on tällä hetkellä yksi laajimmalle levinneistä kansainvälisistä rakennusten ympäristötehokkuuden sertifiointijärjestelmistä.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Virossa Skanskan toimintaan sisältyvät rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys. Skanskan Suomen ja Viron liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009 oli noin 800 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2500.

Skanska Kodit on osa Skanskan pohjoismaista asuntoprojektikehitysyksikköä, Skanska Residential Development Nordicia. Se kehittää, suunnittelee ja rakennuttaa asunto- ja aluerakennushankkeita.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Maailmanlaajuisen ympäristöosaamisensa perusteella Skanskan tavoitteena on olla asiakkaiden ensimmäinen valinta ympäristötehokkaassa rakentamisessa. Skanskan palveluksessa on noin 53 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Skanska-konsernin emoyhtiö on listattu Tukholman pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli lähes 13 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Skanska Kodit, projektikehitysjohtaja Toni Tuomola, puh. 020 719 4623 Skanska Oy, Sustainability Manager Kaisa Kekki, puh. 020 719 5610