c

Skanska vastaa ATT:n Myllypuron puukaupunginosan pientalojen suunnittelusta ja toteutuksesta

Lehdistötiedotteet 15.4.2010 8.00 CET

Skanska on voittanut Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston (ATT) järjestämän suunnittele ja rakenna -kilpailun Myllypuron puiseen kaupunkikylään. Kilpailun tavoitteena oli valita kahdelle hienojen ulkoilumaastojen viereen sijoittuvalle tontille urakoitsija, joka suunnittelee ja rakentaa arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoiset kohteet ennalta määrättyyn hintaan.

Voittanut ehdotus ”Kyykän lyöjät”, Arkkitehdit Anttila & Rusanen

Voittajaksi valittiin Skanskan ehdotus ”Kyykän lyöjät”. Skanska on laatinut suunnitelman yhteistyössä SAFA / Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n kanssa. Skanska Talonrakennus Oy vastaa myös kohteen toteutuksesta.

ATT perustelee voittanutta työtä seuraavasti: ”Ehdotuksen tekijä on hyödyntänyt hyvin Myllypuron komean kalliometsän kaupunkikuvalliset erityispiirteet ja päätynyt arkkitehtonisesti selkeään konseptiin. Ehdotuksen yleisilmettä leimaa tuoreus. Asuntoratkaisut ovat onnistuneita, jotkut asunnot ovat jopa hohdokkaita. Pienetkin asunnot ovat valoisia ja avaria sekä selkeitä.”

Uusiin pientaloihin tulee yhteensä 86 asuntoa, joista 52 vuokra- ja 34 asumisoikeusasuntoa. Erillisiä rakennuksia on kaikkiaan 31, ja ne ovat pari- ja erillistaloja sekä pienkerrostaloja. Kerrosalaa on yhteensä noin 7700 k-m2. Talojen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2012.

”Uudet puiset pientalot ovat energiatehokkaita ja tulevat olemaan edullisia korkeaan laatuunsa nähden. ATT:n tavoitteena on rakentaa vastaavalla konseptilla omistusasuntoja Myllypuron puiseen kaupunkikylään”, kertoo ATT:n toimitusjohtaja Sisko Marjamaa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä: Ilpo Luhtala, Aluejohtaja