c

Skanska peruskorjaa Esperille hoivapalvelukeskuksen Pitkäniemeen Nokialle

Lehdistötiedotteet 19.1.2010 0.00 CET

Skanska peruskorjaa Nokialla Pitkäniemen rakennus 15:n, jossa aloittaa Esperi Care Oy:n hoivapalvelukeskus Pitkäniemi syyskuussa 2010. Uusi hoivapalvelukeskus täydentää alueen ja seutukunnan palvelurakennetta erityisryhmien asumispalvelussa ja ympärivuorokautisessa hoivassa. Uusi hoivapalvelukeskus tuo Nokialle 40-50 uutta työpaikkaa ja tarjoaa tehostettua palveluasumista 77 asiakkaalle.

Rakennus 15:n peruskorjaushanke on syntynyt Pitkäniemen alueen kehitysyhtiön, Verte Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n yhteistyön tuloksena. Peruskorjauksen jälkeen rakennus on uusiutunut vastaamaan tämän päivän vaatimuksia laadukkaasta, viihtyisästä ja turvallisesta erityisryhmien hoivapalveluasumisesta. Uudessa palvelukeskuksessa tuotetaan monipuolisia palveluita erityishoivaa tarvitseville vaativahoitoisille asiakkaille.

Esperi Care Oy:n hoivapalvelukeskuksen palvelut tulevat seudulliseen tarpeeseen. Pitkänniemen alueen soveltumista monimuotoiseksi virikkeellisen hoivan ympäristöksi ja osaamiskeskittymäksi tukevat mm. alueen nykyiset hoivatoiminnot, sijainti, saavutettavuus ja alueen viihtyisän ympäristön kauniit viheralueet sekä Pyhäjärven läheisyys. Uuden teknologian hyödyntäminen hoivatyössä lisää asukasturvallisuutta ja tuo aikaa, joka hyödynnetään kuntouttavaan työhön sekä asiakkaan itsenäisyyden tukemiseen. Ympäristö ja alueellinen yhteistyö mahdollistavat kuntouttavan työtoiminnan ja päivätoiminnan kehittämisen myös Esperin yksikön ulkopuolelta tuleville eri asiakasryhmille.

”Peruskorjauksesta vastaavalla Skanskalla on vankka kokemus korjausrakentamisesta. Nyt korjattava 1890-luvulla valmistunut sairaalarakennus on suojeltava kohde, mikä asettaa omat vaatimuksensa työlle. Peruskorjauksessa julkisivu ja runko säilytetään ennallaan, mutta sisäpuoliset tilat uudistetaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia”, kertoo rakennuspäällikkö Jouko Koivula Skanskasta.

Lisätietoja: Skanska Talonrakennus Oy, rakennuspäällikkö Jouko Koivula, puh. 020 719 4696, Contact

Esperi Care Oy, Kaisa Aare-Puff, puh. 044-029 2077, Contact

Verte Oy, toimitusjohtaja Sakari Ermala, puh. 050-583 4233, Contact