c

Skanska mukana Dow Jones Sustainability -indekseissä

Lehdistötiedotteet 10.9.2004 9.46 CET

"Skanska on jälleen tänä vuonna mukana Dow Jones Sustainability -indekseissä yhdessä 300 muun johtavan kansainvälisen yrityksen kanssa. Indekseihin valitaan yrityksiä, jotka täyttävät tiukat vaatimukset kannattavuuden ja kestävän kehityksen yhdistämisestä. Skanska on ollut mukana Dow Jones Sustainability -indekseissä yhtäjaksoisesti vuodesta 1999.

Dow Jones Sustainability Group -indeksit päivitetään vuosittain analysoimalla huolellisesti useita tuhansia yrityksiä maailmanlaajuisesti. Arvioissaan Dow Jones painottaa erityisesti, miten yritykset ovat onnistuneet yhdistämään taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat yrityksen strategiaan. Viime vuosina vaatimukset on laajennettu koskemaan myös eettisiä ohjeita ja hyvää hallintotapaa (corporate governance).

""On suuri kunnia päästä edelleen mukaan tähän valikoitujen maailmanlaajuisten yritysten joukkoon, joiden arvioidaan täyttävät tiukat vaatimukset"", sanoo Axel Wenblad, Skanskan kestävään kehitykseen liittyvistä asioista vastaava johtaja. ""Se myös vahvistaa käsitystämme, että keskittymisemme sellaisiin arvoihin kuin etiikka, ympäristö, osaaminen ja sitotuneisuus on hyvin perusteltua ja menestyksellistä.""

Kestävä kehitys on tärkeä osa Skanskan strategiaa ja brändiä. Skanskan toimintaa ohjaavat liiketoimintaetiikkaan, ympäristöön ja työympäristöön liittyvät periaatteet on kirjattu Skanskan eettiseen ohjeistoon, Code of Conductiin. Työntekijöitämme varten on laadittu Code of Conductin soveltamisohjeet, ja heille on järjestetty koulutusta. Skanska kiinnittää erityistä huomiota myös terveyden ja työturvallisuuden parantamiseen tavoitteena nolla tapaturmaa kaikilla työmailla. Lisätietoja:

Skanska Oy, ympäristöpäällikkö Kaisa Kekki, puh. (09) 6152 2472, Contact

www.skanska.com www.sustainability-index.com "