c

Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon urakkasopimus allekirjoitettu

Lehdistötiedotteet 21.5.2002 11.04 CET

Skanska mukana myös investoijana

Skanska on rakennuskonsortion osakkaana allekirjoittanut venäläisen hankeyhtiö Norvodin kanssa urakkasopimuksen Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon toteuttamisesta Venäjälle. Skanska myös omistaa 14 % Nordvodista. Skanska-konsernin kokonaisinvestointi on 2 milj. euroa.

Rakennusurakan arvo on 128 miljoonaa euroa. Skanskan osuus urakasta on kolmannes, mikä vastaa sen 33 %:n omistusosuutta suomalaisesta SWTP Construction Oy:stä, josta Skanska, NCC ja YIT omistavat kukin yhtä suuren osuuden. Projekti toteutetaan public-private-partnership -yksityisrahoitushankeena.

Jätevedenkäsittelylaitos on ensimmäinen projekti, joka toteutetaan Euroopan komission, Itämeren reunavaltioiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten käynnistämän pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden (Northern Dimension Environmental Partnership) NDEP:n puitteissa. Projekti rahoitetaan Tanskan, Suomen ja Ruotsin sekä EU:n Tacis-ohjelman rahoituksen ja Pohjoismaiden Investointipankin (NIB), Euroopan Jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), Finnfundin ja Swedfundin myöntämien lainojen turvin.

Rakennustyöt käynnistyvät heti, kun rahoitusrakenteesta on lopullisesti päätetty. Projektin arvioitu kestoaika on noin 2,5 vuotta. SWTP Construction -konsortio vastaa koko projektista mukaan lukien suunnittelu, rakentaminen, asennus ja hankinnat. Konsortio osallistuu myös laitoksen käyttämiseen 12 vuoden ajan. Käyttötehtävä ei sisälly 128 miljoonan euron arvoiseen urakkaan.

Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on mitoitettu vastaamaan 700.000 hengen tuottamaa jäteveden määrää. Puhdistuslaitoksen läpi kulkeva jätevesi puhdistetaan kolmessa vaiheessa, jotka ovat mekaaninen, biologinen ja kemiallinen puhdistus. Laitos täyttää Itämeren veden laatua valvovan Helsingin komission eli Helcomin vaatimukset. Pietari on yksi Helcomin nimeämistä 132:sta Itämeren ympäristön saastuttajista.

– Ympäristöprojektien markkinat Venäjällä ovat kasvussa ja uskon, että Skanskan osaamiselle ja kokemukselle tulee olemaan yhä enemmän kysyntää, toteaa Skanska East Europe Oy:n toimitusjohtaja Martti Rautee. Skanska on yksi Venäjän johtavista yrityksistä, joka tarjoaa läntiset normit täyttäviä rakennuspalveluja.

Lisätietoja:

Skanska East Europe Oy: Toimitusjohtaja Martti Rautee, puh. 09 6152 2203, Contact Varatoimitusjohtaja Arttu Seppänen, puh. 09 6152 2800, arttu.seppänen@skanska.fi Viestintävastaava Vera Vauramo, puh. 09 6152 2315 tai 0400 439 120, Contact