c

VT 6:n parannustyöt Koskenkylän ja Kouvolan välillä valmistuivat

Lehdistötiedotteet 22.11.2004 9.55 CET

Valtatie 6:n parantaminen Koskenkylän ja Kouvolan välillä on valmistunut. Skanska toimi hankkeen pääurakoitsijana, joka vastasi suunnitteluttamisesta ja rakennuttamisesta Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirille. Tien avajaisia vietettiin Lapinjärvellä 22.11.2004.

Tieyhteys parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä lisää oleellisesti seudun elinvoimaisuutta, kun esim. elinkeinoelämän kuljetukset helpottuvat. Valtatie 6 on valtaväylä pääkaupunkiseudulta koko itäiseen Suomeen. Se on myös osa EU:n korridori 9 A:ta ja kansainvälistä TEN -päätieverkkoa.

Hankkeessa Koskenkylän ja Kouvolan väli parannettiin leveäkaistatieksi noin 54 kilometrin matkalla. Uusi tie on 13,5 metriä leveä. Sen ajokaistojen leveys on 5,5 metriä ja pientareiden 1,25 metriä. Leveäkaistatie parantaa liikenteen sujuvuutta helpottamalla hitaampien ajoneuvojen ohitusmahdollisuuksia. Sujuvuutta parantaa myös vilkkaimpien liittymien rakentaminen eritasoliittymiksi Liljendalin, Elimäen ja Lapinjärven kirkonkylien kohdalla.

Uudet kevyen liikenteen väylät, alikulkusillat, riista-aidat sekä lisätty tievalaistus parantavat liikenneturvallisuutta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkeminen helpottuu, kun leveäkaistatiellä heidät voi ohittaa kauempaa.

Parannettu valtatie 6 takaa sujuvan yhteyden Itä-Suomesta eteläisen Suomen kasvaviin kaupunkiseutuihin ja rannikon satamakaupunkeihin. Tien parantamisen ansiosta myös liikenteen melusta kärsivien alueen asukkaiden määrä pienenee selvästi.

Hanke työllisti 120 henkilöä.

Lisätietoja:

Skanska Tekra Oy, projektipäällikkö Juhani Ilmonen, puh. 0500 412 913

Tiehallinnon tiedote